W zeszłym roku wysyłałem wiele próśb o poprawienie stanu ulicy Broniewskiego. Najczęstszym adresatem był Zarząd Dróg Miejskich. Wszystkie postulaty zostały spełnione. W tym czasie wprowadzono jeszcze jedno dodatkowe udogodnienie dla pieszych i rowerzystów – nie wiem, czy też na skutek czyjejś prośby, czy też z własnej inicjatywy ZDM.

Skrzyżowanie z ul. Reymonta – przed.

Skrzyżowanie z ul. Reymonta – po.

Ul. Jarzębskiego - ta sprawa była już bliżej przedstawiana na witrynie ZM [zobacz >>>] – przed.

Ul. Jarzębskiego – po.

Niedługo później wykonano jeszcze chodnik łączący przystanek z przejściem dla pieszych, co ograniczyło chodzenie po opasce, trawniku i drodze rowerowej. Przystanek Piaski – przed.

Przystanek Piaski – po.

Ustawiono też automat do sprzedaży biletów.

Szkoda, że od razu nie zbudowano podobnego chodnika przy następnym skrzyżowaniu, z ul. Perzyńskiego.

Między trasą AK a ul. Elbląską czyhały na rowerzystów słupki w skrajni,

...które w ostatnich dniach na szczęście zniknęły, choć ZDM początkowo przekonywał mnie, że są legalne.

Przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego prosiłem o inne uregulowanie zaopatrzenia sklepów

...co zostało zrealizowane przez rekultywację trawnika i miejscowe wygrodzenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie ograniczono się do wstawienia słupków, lecz zadbano od razu o poszerzenie w tym miejscu drogi dla rowerów.

Zaraz za tym skrzyżowaniem (w stronę centrum) była szczelina między płytą studzienki a kostką, w której zakleszczało się koło roweru. W tej sprawie nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od ZDM i już myślałem, że sprawa została zlekceważona.

Po pewnym czasie zauważyłem jednak na drodze najlepszą odpowiedź, jaką mogłem dostać.

Chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Dróg Miejskich za wszystkie wymienione tu działania. Napawa to nadzieją na przyszłość. Może w tym roku uda się rozwiązać najpoważniejszy obecnie problem na tej trasie: jej ślepe zakończenie przy ul. Wólczyńskiej? [zobacz >>>]