Dwa lata temu próbowaliśmy zainteresować panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz sprawą marnowanych środków na budowę dróg dla rowerów. Dla przypomnienia: [zobacz >>>] [zobacz >>>] w 2007 r. miasto wykorzystało tylko 26% środków zapisanych w budżecie na budowę ścieżek rowerowych, a w 2008 r. – tylko 33%. Dzisiaj podsumujemy kolejne dwa lata. W skrócie: było lepiej, ale wciąż daleko od 100%.

2009

Zadanie Jedn. realizująca Plan [tys. zł] Wykonanie [tys. zł] Wskaźnik %
Budowa ścieżek rowerowych ZMID 6.304 4.257 68%
Remont ścieżek rowerowych ZDM 1.097 1.097 100%
Razem 7041 5354 76%

Planowano (wg uchwalonego budżetu): W ramach zadania budowane są nowe odcinki ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2009 roku planowana jest budowa ścieżek m.in. w ulicach: Puławska na odc. Pileckiego - Romera, Marymoncka na odc. Dewajtis - Pstrowskiego, Anielewicza, Radzymińska - Al. Solidarności - Jagiellońska. Ponadto, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych w kolejnych lokalizacjach.

Wykonano (wg sprawozdania z realizacji budżetu): Wybudowano i przekazano do użytku ścieżkę rowerową w ul. Marymonckiej na odc. ul. Dewajtis - ul. Pstrowskiego oraz ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Puławskiej na odc. ul. Pileckiego do ul. Romera i przez skrzyżowanie ulic Pileckiego - Puławska - Poleczki. Kontynuowano prace projektowe i uzgodnieniowe na budowę ścieżek w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza, wzdłuż ul. Radzymińskiej i Al. Solidarności oraz ul. Jagiellońskiej; w ciągu Al. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ; w ciągu ul. Górczewska - Leszno na odc. ul. E. Tyszkiewicza - ul. Okopowa oraz w ul. M. Anielewicza na odc. Al. Jana Pawła II - ul. Okopowa. W połowie kwietnia zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odc. ul. Batorego - Plac Konstytucji i rozpoczęto jej realizację.

Budżet: bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9F7F3885-7845-4897-9DDC-192BCC134C29/739920/20100511094728812.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu: bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9F7F3885-7845-4897-9DDC-192BCC134C29/731794/KOMPENDIUM1.pdf

2010

Zadanie Jedn. realizująca Plan [tys. zł] Wykonanie [tys. zł] Wskaźnik %
Budowa ścieżek rowerowych ZMID 9.228 6.845 74%
Remont ścieżek rowerowych ZDM 3.000 941 31%
Koncepcje i projekty organizacji ruchu dla rozwoju systemu dróg rowerowych ZDM 300 268 89%
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy „Nadwiślański Szlak Rowerowy” ZMW 650 51 8%
RAZEM 13.178 8.105 62%

Planowano (wg uchwalonego budżetu): W ramach zadania budowane są nowe odcinki ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2010 roku planowana jest budowa ścieżek m.in. w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Al. Wilanowskiej, w ulicy Anielewicza na odcinku od ulicy Okopowej do Skweru Brandt, w Al. Jana Pawła II na odcinku Al. Solidarności - Rondo ONZ, w ciągu ul. Radzymińska - Al. Solidarności na odcinku od ul. Kraśnickiej do ul. Sierakowskiego.

Wykonano (wg sprawozdania z realizacji budżetu): Zakończono projektowanie ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. Al. Jana Pawła II - Skwer Brandta, wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla odc. ul. Okopowa - Al. Jana Pawła II. Kontynuowano prace projektowe dla ścieżek w ciągu ul. Górczewska - Leszno, w ciągu Al. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ, w ul. Waryńskiego na odc. ul. Batorego - Plac Konstytucji, wzdłuż ul. Radzymińskiej, Al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej oraz w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza. Rozpoczęto realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej i Al. Solidarności odc. Kraśnicka do Parku Praskiego (wykonano część robót drogowych oraz budowę sygnalizacji). W 2011 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010 przewidziano m.in. realizację ścieżek wzdłuż ul. Radzymińskiej oraz ul. Jagiellońskiej na odc. od Al. Solidarności do ronda Starzyńskiego.

Budżet: bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/574343F2-7F9A-4CE9-952C-F3F9436F62C6/718650/KOMPENDIUM4.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu: bip.warszawa.pl/dokumenty/informacje/pb/budzet/wykonanie/Kompendium_wykonanie_budzetu_za_2010x.pdf

Uwagi

ZMID – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych;

ZDM – Zarząd Dróg Miejskich;

ZMW – Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

W zestawieniu uwzględniono tylko instytucje ogólnomiejskie, gdyż na drogach dzielnicowych w 95% przypadków nie ma sensu budować wydzielonych dróg dla rowerów

Komentarz

Na co wydano te środki?

Oceniając powyższe liczby i procenty, warto wziąć pod uwagę, że część środków wydano na wielokrotne aktualizowanie projektów tych samych odcinków, a część na dokumentację projektów na amen pogrzebanych w szufladach.

Dotyczy to m.in. ciągu ścieżek Jagiellońska [zobacz >>>] - al. Solidarności [zobacz >>>] - Radzymińska [zobacz >>>], którego projektowanie rozpoczęto już w 2006 r., a do budowy zabrano się dopiero pod koniec 2010 r. W międzyczasie nawet PKP zdążyło zmodernizować linię kolejową [zobacz >>>].

W jeszcze gorszej sytuacji znajduje się ścieżka przy Waryńskiego [zobacz >>>], której projekt wykonano również w 2006, następnie dwukrotnie aktualizowano, a prac budowlanych wciąż ani widu, ani słychu.

W pewnym uproszczeniu schemat postępowania warszawskich drogowców wygląda następująco: za ciężką kasę zaprojektować ścieżkę, odłożyć projekt do szuflady i zabrać się za inny. Gdy minie termin przydatności do spożycia pierwszego, można wydać kasę na aktualizację. W ten sposób pozbywamy się nadmiernego budżetu minimalizując kłopotliwe prace w terenie.

Brak środków?!?

Warto też zauważyć, że mimo występującego konsekwentnie od 2004 r. [zobacz >>>] nadmiaru środków na ścieżki rowerowe, nie przeszkadza to tłumaczyć zaniechań i zaniedbań urzędniczych brakiem tychże środków. Przykładowo, budżet na rok 2010 Rada m.st. Warszawy uchwaliła już w grudniu 2009 roku, zapisując w nim rekordowe sumy na ścieżki rowerowe. Tymczasem jeszcze trzy miesiące później Zarząd Miejskich Indolencji Inwestycji Drogowych ściemniał w piśmie datowanym na 2010.03.18, że:

[...] terminy rozpoczęcia robót dotyczących budowy ścieżek rowerowych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku są uzależnione od wysokości środków finansowych przyznanych przez Radę m.st. Warszawy dla zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych” ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2014. Do momentu przyznania środków finansowych wystarczających na realizacje planowanych zadań określenie dokładnego harmonogramu nie jest możliwe.

Po raz kolejny – nawet w dobie kryzysu – okazuje się, że problemem infrastruktury rowerowej w Warszawie nie jest brak pieniędzy, ale brak woli politycznej i niewydolność warszawskich urzędów. Jeśli zatem przeczytacie w odpowiedzi na Wasze pisma lub artykule prasowym, że przyczyną niezrealizowania takiego czy innego udogodnienia dla rowerzystów jest brak środków finansowych, to można z czystym sumieniem przyjąć, że autor takiej wypowiedzi – nazywając rzecz po imieniu – kłamie jak bura suka.