Rozwiązanie na skrzyżowaniu z ul. Batalionu Platerówek umożliwia cyklistom dwa warianty wjazdu z jezdni serwisowej na kontynuację trasy wydzieloną drogą rowerową.