Wąskim gardłem projektowanej ścieżki przy ul. Jagiellońskiej był przejazd pod wiaduktem kolejowym.