Uwagi do projektu modernizacji Karczunkowskiej na odcinku Puławska - granica miasta.

Uwagi ogólne

1. Wnosimy o niezmienianie wysokości ciągu pieszo-rowerowego na wjazdach na posesję. Zdecydowanie poprawi to komfort podróży, jak również wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zmuszając kierowców do zwalniania przed wjechaniem na Karczunkowską lub zjechaniem z niej. Przy znacznej liczbie wjazdów na posesje, obniżanie poziomu ciągu pieszo-rowerowego na każdym z nich uczyniłoby go nienadającym się do użytku.

2. Wnosimy o poprowadzenie przejsć dla pieszych i przejazdów dla rowerów przez ulice poprzeczne na wzniesieniach. Jako że są to ulice o niewielkim natężeniu ruchu, nie wpłynie to negatywnie na jego płynność, a poprawi bezpieczeństwo i komfort słabszych uczestników ruchu.

Uwagi szczegółowe

1. Opiniujemy negatywnie pomysł stawiania barierek labiryntowych przed przejściami przez tory i przekwalifikowanie ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku na chodnik. Ciąg pieszorowerowy powinien zachować ciągłość i być obsługiwany przez sygnalizację samoczynną (szlabany) lub przed torami podzielony na wydzieloną dwukierunkową drogę rowerową w jezdni obsługiwaną przez szlaban dla samochodów i chodnik zaopatrzony w barierki labiryntowe.

2. Wnosimy o fizyczne oddzielenie od chodnika miejsc parkingowych po południowej stronie ulicy, przy skrzyżowaniu z ulicy Trombity, by zapobiec parkowaniu ukośnemu i prostopadłemu na chodniku. Wnosimy też o umieszczenie miejsc parkingowych na poziomie jezdni, nie ciągu pieszo-rowerowego.

3. Ta sama uwaga odnosi się do parkingu po północnej stronie ulicy, naprzeciwko ulicy Pozytywki. Co prawda jest tam przewidziane miejsce na parkowanie inne niż równoległe, jednak doświadczenie pokazuje, iż również w takich wypadkach kierowcy często wjeżdżają na chodnik.

4. Wobec kwitnącego obecnie nielegalnego parkowania na zbiegu ulic Trombity i Karczunkowskiej, wnosimy o fizyczne wydzielenie (np. słupkami) przejścia dla pieszych przez ulicę Trombity oraz chodnika wzdłuż północnej strony Karczunkowskiej po obu stronach skrzyżowania do pierwszych wjazdów na posesje.

5. Wnosimy o rozdzielenie ciągu pieszo-rowerowego na wschód od pętli autobusowej, tak by ścieżka rowerowa biegła za przystankiem. Pozwoli to uniknąć konfliktów pomiędzy rowerzystami a oczekującymi na autobus pasażerami.

6. Ta sama uwaga odnosi się do kolejnego przystanku po południowej stronie ulicy.

7. Opiniujemy negatywnie budowę zatoki autobusowej dla pierwszego przystanku po zjeździe z ulicy Puławskiej. Jako że z każdego kierunku (północy, południa i wschodu) w ulicę Karczunkowską skierowany jest jeden pas ruchu, dodatkowy pas od środka ulicy powinien w pełni wystarczyć do omijania autobusu zatrzymanego na przystanku. Rezygnacja z zatoki ułatwi autobusowi ponowne włączanie się do ruchu, tym samym skracając czas podróży.

8. Wobec znikomego ruchu na ulicy Karmazynowej oraz bardzo łagodnych łuków na wjeździe i wyjeździe z ulicy Puławskiej, wnioskujemy o poprowadzenie przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez Karmazynową na wzniesieniach. Nie wpłynie to negatywnie na płynność ruchu, a zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort słabszych uczestników ruchu.