Stanowisko nr 23 z dnia 27.01.2010 r.w sprawie budowy i organizacji infrastruktury rowerowej (przyjęte jednogłośnie).

W związku ze spadkiem tempa budowy dróg dla rowerów oraz brakiem środków na ich budowę w przyszłych latach w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) Komisja przedstawia następujące stanowisko:

1. Wnosimy o zapewnienie w WPI miasta środków na budowę i remonty dróg rowerowych w latach 2011 i kolejnych.

2. Wysokość środków na budowę dróg rowerowych w roku 2011 powinna wystarczyć co najmniej na realizację niżej wymienionych zadań, które też powinny zostać ujęte w przyszłorocznym budżecie:

a. budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej wg istniejącego projektu,
b. budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Waryńskiego wg istniejącego projektu,
c. budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej wg istniejącego projektu.

3. Ponadto w związku z planowanym wdrożeniem systemu roweru miejskiego, należy rozpocząć prace projektowe nad dostosowaniem ulic w centrum miasta do ruchu rowerowego, w tym:

a. ul. Andersa,
b. al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego na odcinku Rondo ONZ - Koszykowa,
c. ul. Świętokrzyskiej,
d. ul. Marszałkowskiej i pl. Bankowego na odcinku Nowogrodzka - Solidarności,
e. al. Solidarności na odcinku Młynarska – Sierakowskiego,
f. Górczewska – Leszno na odcinku Tyszkiewicza – al. Solidarności,
g. Al. Jerozolimskie na odcinku Grzymały-Sokołowskiego – Rondo Waszyngtona.

Środki na realizację tych inwestycji powinny być zapisane na lata 2011-2012 w WPI.

4. W budżecie i WPI powinny też być zapewnione środki na drobne zadania, takie jak:

a. budowę brakujących krótkich odcinków dróg dla rowerów skutkujących brakiem spójności infrastruktury rowerowej,
b. wytyczanie brakujących przejazdów przez ulice,
c. wytyczanie kontrapasów dla rowerzystów na drogach jednokierunkowych.

Zwracamy uwagę, że wytyczenie przejazdu przez ulicę nie wymaga przebudowy sygnalizacji świetlnej. Jedynym elementem sygnalizacji, który należy zmienić są szkła sygnalizatorów (z pieszych na pieszo-rowerowe). Tym samym nie są w tym celu potrzebne znaczące środki ani inwestycje. W związku z tym postulujemy przeniesienie zadania wytyczania przejazdów dla rowerzystów (w przypadku gdy droga dla rowerów została już doprowadzona do skrzyżowania) do zadań ZDM.

5. Wnosimy o koordynację działań pomiędzy:

a. ZDM, który odpowiada za budowę dróg rowerowych w ciągu istniejących dróg i ulic,
b. ZMID, który odpowiada za budowę dróg rowerowych w ciągu nowych dróg i ulic,
c. ZTP, który odpowiada za budowę dróg rowerowych np. na terenach parkowych,
d. Urzędy dzielnic, które odpowiadają za budowę dróg rowerowych w ciągu ulic gminnych.

6. Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla realizowanego od zeszłego roku zadania remontu dróg rowerowych oraz wnieść o jego kontynuowanie w przyszłych latach w co najmniej tym samym zakresie, dbając przy tym o zapewnienie konsultacji projektów remontów z Biurem Drogownictwa przed ich wykonaniem. (Negatywnym skutkiem zbyt pospiesznego podejścia jest np. poprowadzenie drogi dla rowerów przy ul. Kruczkowskiego wzdłuż muru, co skutkuje jej efektywnym zwężeniem o ok. pół metra. Jako że przed przebudową droga dla rowerów wytyczona była wyłącznie za pomocą farby, można było z łatwością tego problemu uniknąć.)

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Maciej Sulmicki
Witold Weszczak