Relacja z konferencji

W minionym tygodniu odbyła się w Sejmie RP międzynarodowa konferencja Polska w Rowerowej Europie [zobacz >>>] poświęcona tematyce wspierania ruchu rowerowego poprzez włączanie społeczeństwa do procesów decyzyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych, tworzenie ram ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych przyjaznych rowerzystom. Przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk z zagranicy, działające zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym.

Na konferencję przybyło ok. 70 osób z całej Polski: samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, działacze organizacji pozarządowych, projektanci i inni. Uczestników zgromadzonych w Nowym Domu Poselskim przywitała gospodyni, posłanka Ewa Wolak, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Cezary Grochowski z sieci Miasta dla Rowerów oraz Radosław Lesisz z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji wystąpień gości z Francji i Niemiec: Hubert Peigné, międzyresortowy koordynator rozwoju ruchu rowerowego w rządzie Francji mówił o swoim stanowisku (zwanym Monsieur Vélo), które zostało utworzone, aby interes rowerzystów był uwzględniany w działaniach ministerstw oraz instytucji rządowych. Zaprezentował także kompleksowe podejście państwa do kwestii wspierania pro-rowerowych innowacji, inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych. Manfred Neun, prezes Europejskiej Federacji Cyklistów przedstawił z kolei nowatorskie podejście do kwestii obliczania opłacalności rozwijania ruchu rowerowego i skutków tegoż dla społeczeństw. Z prezentacji Neuna można się było także dowiedzieć dlaczego potrzebne jest nam prawo do aktywnej mobilności i jakie ma to znaczenie dla gospodarki i zdrowia.

Po przerwie ponownie wystąpił duet francusko-niemiecki. Thomas Schuh, oficer rowerowy z miasta Bünde zaprezentował rowerowy marketing miejski oraz inicjatywę powołaną do wspierania ruchu rowerowego na poziomie regionalnym - Wspólnotę Miast, Gmin i Powiatów Przyjaznych dla Rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii. Olivier Schneider z francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów mówił o rewolucyjnych, pro-rowerowych zmianach w planowaniu przestrzennym, nowych regulacjach prawnych i udziale społecznym, który legł jako fundament tychże procesów.

Na końcu zaś referaty wygłosili rodzimi prelegenci: dr inż. Tadeusz Kopta z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówił o doświadczeniach funkcjonującej od dwóch lat komórki zajmującej się drogami dla rowerów. Dr Kopta przywołał też wyniki badań na temat wypadków i natężenia ruchu rowerowego, przeprowadzonych przez swój zespół. Z kolei Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów” przedstawił historię najnowszych zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, które wywalczyli sobie rowerzyści.

Po zakończeniu części wykładowej rozpoczęła się dyskusja: padały pytania zarówno do prelegentów, jak i do obecnej na sali posłanki Ewy Wolak. Manfred Neun podkreślił, iż osobami, które mogą najefektywniej wpływać na poprawę warunków rowerzystów w miastach są samorządowcy: burmistrzowie i prezydenci – także oni mogą najszybciej uzyskiwać z tego tytułu widoczne profity, bo już w czasie jednej swojej kadencji. Posłanka Ewa Wolak zapewniła zaś zgromadzonych, iż prace nad polityką rowerową państwa będą prowadzone i liczy na szybkie zakończenie ich sukcesem.

Po konferencji prelegenci i organizatorzy udali się do Instytutu Francuskiego, gdzie z inicjatywy Oliviera Schneidera odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ambasady Francji oraz instytucji rządowych.

Pobyt w Warszawie tak znamienitych gości jak prezesa Europejskiej Federacji Cyklistów, czy międzyresortowego koordynatora polityki rowerowej Francji, wykorzystaliśmy do wspólnych rozmów, a także przejazdów rowerami po mieście.  Dzięki doskonałej pogodzie udało nam się zaprezentować im Warszawę z pozycji siodełka rowerowego podczas 25-kilometrowej trasy po mieście przygotowanej przez Aleksandra Buczyńskiego z Zielonego Mazowsza.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych Miasta dla Rowerów), działające pod patronatem Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia

Zdjęcia: Radek Lesisz, Aleksander Wiącek, Aleksander Buczyński.

2011.06.27: Rowerem po Warszawie

Jeden z niestety nielicznych [zobacz >>>] warszawskich pasów dla rowerów na jezdni.

To skrzyżowanie zostało 3 lata temu przebudowane za pieniądze Unii Europejskiej. Obecnie należy do najbardziej niebezpiecznych w mieście [zobacz >>>].

Jedyny jak dotąd kontrapas rowerowy [zobacz >>>] w Warszawie.

Kładka pieszo-rowerowa nad al. Niepodległości spinająca dwie części Pola Mokotowskiego.

Wkład polskiej myśli technicznej w inżynierię ruchu rowerowego: jesteście młodzi, możecie 10 m wnieść rower [zobacz >>>].

Pamiątka tego samego innowacyjnego rozwiązania na placu na Rozdrożu. Na szczęście oznakowanie już nieaktualne [zobacz >>>], choć wygląda na niedawno odmalowane.

Buspas [zobacz >>>] zbyt wąski by pomieścić rowerzystów.

2011.06.28: W Sejmie i w Instytucie

Parking przed Nowym Domem Poselskim pełny.

Marcin Hyła wyjaśnia rowerowe zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Od lewej dr inż. Tadeusz Kopta (GDDKiA), Olivier Schneider (francuska Federacja Użytkowników Rowerów), Tomas Schuh (oficer rowerowy miasta Bünde), Manfred Neun (prezes Europejskiej Federacji Cyklistów), Hubert Peigné (międzyresortowy koordynator ds. rozwoju ruchu rowerowego Francji) i posłanka Ewa Wolak.

Delegacja francuska.

Manfred Neun przedstawia korzyści z ruchu rowerowego.

Tadeusz Kopta opowiada o doświadczeniach Zespołu ds. ścieżek rowerowych w GDDKiA.

Pokonferencyjne spotkanie w Instytucie Francuskim.

Zobacz także

Komplet prezentacji z konferencji można pobrać ze strony Rowerowego Wrocławia:

www.rowerowy.wroclaw.pl/index_aktualnosci.php5?dzial=9&kat=16&art=1132