Głównym celem spotkania było uzgodnienie strategii na kolejne 2 lata. Drżyjcie, wrogowie rowelucji (kontrrowelucjoniści?)