Wrażenie zrobiły zwłaszcza wzorcowo wykonane wyniesione przejazdy i przejścia z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów (bez żadnego krawężnika!) na osiedlu Południe.