Nawierzchnia mineralna na rekreacyjnej ścieżce nad Zalewem Zemborzyckim: 10 cm piasek, 12 cm kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm, 5 cm HanseMineral Dynamik 0-16 mm, 3 cm HanseGrand 0-8 mm.