W Puławach zwiedzaliśmy Dutch Town - zrealizowany w 2009 r. projekt kompleksowego uspokojenia ruchu w całej dzielnicy, z drogą wojewódzką nr 824 włącznie. O ile wykonane elementy uspokojenia ruchu doskonale upłynniły ruch i poprawiły bezpieczeństwo na jezdni...