W Radomiu przekonaliśmy się jak dzięki udziałowi społecznemu poprawia się jakość infrastruktury rowerowej.