Mała rzecz a cieszy

Od dawna bezpieczeństwu rowerzystów na ścieżce przy ul. Modlińskiej zagrażał wpust kanalizacyjny, z żebrami równoległymi do kierunku ruchu, między którymi łatwo było zaklinować koło.

17 września 2009 roku zwróciłem się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o jego przebudowanie, jednak okazało się, że przebudową wpustu powinien zająć się Zarząd Dróg Miejskich, w związku z czym zwróciłem się do ZDM załączając do wniosku stanowisko MPWiK w tej sprawie. Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich była pozytywna i zawierała termin wykonania przebudowy wpustu wyznaczony na 23 października 2009 roku. Termin ten nie został dotrzymany w związku z koniecznością uzgodnienia przebudowy z MPWiK oraz z Państwową Strażą Pożarną, ponieważ wpust jest usytuowany na drodze wyjazdowej z remizy na ul. Modlińską, o czym zostałem poinformowany kolejnym pismem, w którym wyznaczono datę przebudowy na 10 grudnia 2009 roku.

Nie wiem, czy ten termin został dotrzymany, ale w Bożonarodzeniowy wieczór 25 grudnia 2009 roku wpust był wymieniony na nowy, z dodatkowym żeberkiem poprzecznym, i nie zagrażał już bezpieczeństwu rowerzystów.

Dziękuję Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zarządowi Dróg Miejskich i Państwowej Straży Pożarnej za współpracę w konstruktywnym załatwieniu sprawy.