Tak jak zapowiadali¶my, dzi¶ o godz. 18:00 odbyło się trzecie spotkanie rowerzystów z władzami Pragi Południe. Tym razem tworzyli¶my koncepcję ¶cieżek rowerowych dla naszej dzielnicy.

Spotkanie prowadzili Adam Grzegrzółka i Maciej Bogucki. Od razu przeszli¶my do rzeczy. Wydawałoby się, że nasze postulaty będ± trudne do przeforsowania. Jednak mylili¶my się. Nie do¶ć, że przyjęto je pozytywnie, to jeszcze Adam Grzegrzółka sam uzupełniał je własnymi, sensownymi pomysłami.

Obejrzeli¶my każdy centymetr mapy i po dwugodzinnym spotkaniu mieli¶my przed sob± pełn± koncepcję spójnej sieci dróg rowerowych dla dzielnicy Praga Południe. A co dalej? Praska Grupa Rowerowa musi sprawdzić pewne nie¶cisło¶ci zawarte w koncepcji.

Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca 2007. Do tego czasu sprawdzimy w praktyce wszystkie pomysły wypracowane nad map±.

Za¶ najbliższe spotkanie planujemy na 4 czerwca, a jego tematem będzie Praski Piknik Rowerowy.