Powiatowy Inspektorat Sanitarny w postanowieniach z dnia 27 lutego 2001 r. zablokował budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Trasy Toruńskiego oraz ścieżki rowerowej przy ul. Nowowincentego, uzasadniając to... nadmiernym hałasem oraz przekroczeniem norm stężenia tlenków azotu w rejonie projektowanych ciągów rowerowych.

Pod tym kuriozalnym uzasadnieniem podpisał się niejaki lek. med. Adam Śliwiński. Zapewne według doktora Adama na jezdni, z której obecnie obowiązani są korzystać rowerzyści, stężenie zanieczyszczeń jest niższe niż na ścieżce...

Pełna treść postanowień: PDF, 527 kB