W ramach remontu bezmyślnie odtworzono dotychczasowy układ alejek, nie wykorzystując okazji by dostosować go do faktycznych tras podróży pieszych i rowerowych.