Na przykład w rejonie ronda Jazdy Polskiej wyremontowano znajdującą się w niezłym stanie szeroką aleję prostopadłą do ul. Waryńskiego, pozostawiono natomiast bez zmian znacznie bardziej uczęszczany wąski chodniczek po zachodniej stronie pomnika.