Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy z 30 maja 2007 r. w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007- 2010.

W związku z brakiem jakichkolwiek badań potrzeb mieszkańców w zakresie powstawania ścieżek rowerowych w Dzielnicy Bielany, Rada Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy wnioskuje o:

1. Wykonanie aktualnej dokumentacji, dotyczącej ścieżek rowerowych w dzielnicy,

w tym:

• przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców i użytkowników dróg rowerowych odnośnie potrzeb i kolejności powstawania ścieżek (około 250 osób),

• pełnej inwentaryzacji ścieżek rowerowych,

• wykonania projektu zintegrowanych ścieżek rowerowych, w porozumieniu z sąsiednimi dzielnicami i gminami.

2. Uwzględnienie przy projektowaniu i wykonywaniu ścieżek rowerowych „Listy uciążliwości i błędów na ścieżkach rowerowych” – załącznik nr 1 [zobacz >>>], a co za tym idzie niepowtarzanie tych błędów.

3. Projekt, który w miarę możliwości przewiduje jak najmniej „skrzyżowań” ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym lub ulicą.

4. Tam, gdzie jest to możliwe, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd ulic jednokierunkowych.

5. Wykonanie bezpiecznych zjazdów na ulicę, w miejscach zakończenia ścieżek rowerowych.

6. Wytyczenie, zgodnie z projektem zintegrowanych ścieżek rowerowych, „ścieżek poprzecznych”, dojazdowych do linii metra.

7. Podjęcie działań w celu systematycznego naprawiania w/w błędów, np.: naprawy zniszczonych nawierzchni, wykonanie widocznego oznakowania ścieżek rowerowych – poziomego i pionowego, obniżenie krawężników, wygrodzenia w miejscach nielegalnego parkowania.

Dzielnica Bielany, której powierzchnię w około 25% zajmują lasy oraz tereny zielone, powinna przykładać szczególną wagę do rozwoju dróg i ścieżek rowerowych, umożliwiających mieszkańcom aktywne spędzanie czasu. Dzielnica sąsiadująca z Kampinoskim Parkiem Narodowym (będącym Światowym Rezerwatem Biosfery), z trasami rowerowymi, biegnącymi wzdłuż Wisły (Nadwiślański Szlak Rowerowy) powinna mieć najbardziej rozbudowaną ofertę rekreacyjną dla mieszkańców Bielan i Warszawy. W związku z planami wprowadzenia programu pilotażowego „Rower miejski”, Dzielnica Bielany jest brana pod uwagę, jako dzielnica testująca ten program. Konieczne jest jak najszybsze opracowanie projektu systemu tras rowerowych na Bielanach, tak by jego realizacja powodowała systematyczny wzrost nakładów na ten cel.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca się z prośbą do Zarządu Dzielnicy o przesłanie niniejszego stanowiska do Rady m.st. Warszawy, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rowerowych, oraz do Zarządu Dróg Miejskich, Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, Rad Dzielnic: Bemowa, Białołęki i Żoliborza oraz Rad Gmin: Łomianki, Stare Babice, Izabelin.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Michał Sikorski

Fragment protokołu

Przewodniczący Rady p. Michał Sikorski wniósł o przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007-2010.

Poprosił przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy o przedstawienie opinii w tej sprawie.

Burmistrz p. Zbigniew Dubiel oświadczył, że stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007-2010, z dnia 14 kwietnia br. skierowane zostanie do Wydziału Ochrony Środowiska w celu przeprowadzenia niezbędnych analiz oraz podjęcia działań zapewniających budowę ścieżek rowerowych na obszarze Dzielnicy Bielany.

Przewodniczący Rady p. Michał Sikorski poprosił zebranych radnych o przegłosowanie stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007-2010.

Głosowanie: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

[Tekst za Biuletynem Informacji Publicznej m.st. Warszawy, wytłuszczenia od redakcji]

Odpowiedź Zarządu Dzielnicy

[zobacz >>>]