A pomiędzy nimi znajduje się zupełnie zbędna zatoka autobusowa, skutkiem której wiata tarasuje chodnik. W tle za wiatą wejście do sali konferencyjno-widowiskowej, która jako istotny cel podróży już w chwili otwarcia powinna posiadać miejsca do parkowania rowerów, zarówno w obszernym przedsionku, jak i na zewnątrz tuż przy wejściu. Obecnie sala oferuje najkorzystniejszy dojazd ,,pod drzwi'' samochodem, co urąga zasadom i celom strategii zrównoważonego rozwoju transportu.