Pod centralnym i reprezentacyjnym obiektem dzielnicy piesi powinni poruszać się swobodnie, a nie slalomem między samochodami, wiatą, ławką i koszem na śmieci. Zatokę autobusową powinno się zabudować [zobacz >>>]. Uwolniona przestrzeń pozwoli przesunąć wiatę ku jezdni i przywrócić naturalną linię chodnika. Znajdzie się wówczas miejsce również na stojaki rowerowe.