Do: Urząd Dzielnicy Bielany
Wydział Infrastruktury
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

Dotyczy: zezwolenia na dwukierunkowy ruch rowerów na ul. Rokokowej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie ruchu rowerów w obu kierunkach na ulicy Rokokowej znajdującej się w gestii Urzędu Dzielnicy na odcinku od ul. Wólczyńskiej do ul. Nocznickiego.

Ulica Rokokowa jest obecnie jednokierunkową (w kierunku zachodnim) ulicą obsługującą ruch lokalny o uspokojonym ruchu. Dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku wschodnim zapewniłoby szybki i bezpieczny przejazd z rejonu Wólki Węglowej i Puszczy Kampinoskiej dla rowerzystów z północnych Bielan a jednocześnie ominięcie niebezpiecznego lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Arkuszowej i Wólczyńskiej.

Według mojej wiedzy Urząd Dzielnicy prowadzi już działania zmierzające do legalizacji ruchu rowerowego „pod prąd” m.in. na ulicy Cegłowskiej, dlatego proszę o dołączenie do katalogu tych ulic ulicy Rokokowej i o uzupełnienie znaku zakazu wjazdu B-2 na skrzyżowaniu ulic Rokokowej i Wólczyńskiej o tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów”.

Proszę o odpowiedź listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru w terminie określonym odrębnymi przepisami oraz informowanie mnie o wszelkich działaniach podejmowanych w tym temacie.

Z poważaniem
Leszek Dobrowolski

Do wiadomości:
1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
2. Bielańska Grupa Rowerowa

Od redakcji

Popieramy i do naśladowania zachęcamy.