Przejazd P-11 wymalowano, więc rowerzyści jeżdżą po nim legalnie, ale kierowców nie informuje o tym znak D-6b, lecz znak D-6 wprowadza ich w błąd, że dojeżdżają tylko do przejścia [Kozienice, ul.Kopernika].