Oznakowanie poziome nowych przejazdów coraz częściej akcentuje się czerwoną farbą, co cieszy. Jednak wiele starych pozostaje zapomnianych i z czasem zanika. Tu bystre oko dostrzeże resztki oznakowania P-11. Sprzed ilu lat? Jak takie podejście pogodzić z troską o BRD?