Lubię jeździć na rowerze. Liczba ludzi korzystających z roweru nie jest duża, ale ponoć rośnie. Lubię czytać książki. Liczba ludzi czytających i korzystających z bibliotek nie jest duża, ale podobno maleje. Lubię jeździć do bibliotek na rowerze, zwłaszcza do biblioteki im. Staszica przy ul. Duracza. Oprócz dwóch wypożyczalni znajduje się tam czytelnia naukowa z internetem, bazą orzecznictwa i aktów prawnych Lex Polonica oraz wystawami. Lubię ten obiekt. Jest skromny ale funkcjonalny. Pracują w nim sympatyczne i uczynne bibliotekarki i sympatyczni panowie w szatni. Jedyne, czego tam nie lubię, to warunków parkowania roweru.

Jeżdżący rowerem nie trują atmosfery, nie niszczą dróg i nie zajmują miejsca na parkingach. Są tańsi w utrzymaniu. Władza powinna ich lubić. Czytający książki z reguły nie rozrabiają i wiele nie wymagają. Ich też władza powinna lubić. A już czytających cyklistów powinna lubić w dwójnasób.

Tak mi się zdawało. Napisałem więc do władzy, by o tych czytających cyklistów zadbała okazując choć ułamek tej troski, jaką otacza nieczytających zmotoryzowanych. Nie uwierzycie, w co się wpakowałem... Wysupłanie tysiąca złotych na parę stojaków zachwiałoby finansami dzielnicy, która właśnie buduje chodnik za milion.

Rowerzysta pisze po raz pierwszy

Warszawa, 29 października 2012 r.

Do: Zarząd Dzielnicy Bielany

Szanowni Państwo!

Wnoszę o zastąpienie niefunkcjonalnych i niezgodnych z obowiązującymi standardami uchwytów szczelinowych obok biblioteki przy ul. Duracza stojakami rowerowymi w kształcie odwróconego „U”.

Uzasadnienie

Przy bibliotece istnieje sześć uchwytów szczelinowych, w które można wstawić jedno z kół roweru. Uchwyty te jednak nie spełniają swego zadania zgodnie z intencjami projektodawcy. Rowerzyści preferują zupełnie inny sposób parkowania, zapewniający stabilność podparcia i łatwość zapięcia. W omawianym miejscu jest to aż nadto widoczne, o czym świadczą trzy przykładowe zdjęcia zaparkowanych pod biblioteką rowerów wykonane latem br. Na osiem rowerów tylko jeden został wstawiony w uchwyt szczelinowy. Właściciele pozostałych woleli przypiąć rowery do barierki, chociaż nie brakowało wolnych miejsc w uchwytach.

Dominujące zachowanie rowerzystów wynika z kilku ważnych powodów. Rower podparty tylko na przednim kole może się łatwo wywrócić i uszkodzić. Kto wówczas weźmie odpowiedzialność za straty finansowe – rowerzysta czy administracja obiektu? Do biblioteki często przyjeżdżają osoby z sakwami lub torbami na bagażniku, rower może być znacznie obciążony, a wówczas jego stabilne umocowanie staje się szczególnie istotne. Do uchwytu na przednie koło nie da się przypiąć ramy roweru, co pozwala złodziejowi odkręcić oś przedniego koła, pozostawić je na miejscu, a ukraść resztę. Kto wówczas weźmie odpowiedzialność za straty finansowe? Nie bez znaczenia jest również wygoda – uchwyt szczelinowy wymaga kłopotliwego schylania się i sięgania do obręczy koła oraz uciążliwego przeplatania zapięcia między szprychami.

Zapewne wiedzą Państwo, że w dokumencie pt. Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (załącznik do zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta Warszawy z 4.09.2009 r.) zaleca się stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery "U", zgodnie ze sprawdzonym w całej Europie wzorcem. (…)

Zgodzą się chyba Państwo, że coraz częstszy widok bezużytecznych i wadliwych uchwytów oraz rowerów zaparkowanych obok nie wpływa najlepiej na wizerunek władz dzielnicy w oczach osób odwiedzających publiczne obiekty. Dlatego liczę, że mój wniosek spotka się z pozytywną reakcją. Ponadto zachęcam do potraktowania go szerzej i pozbycia się raz na zawsze wszystkich tzw. „stojaków” - „łamikółek” ustawionych kiedyś przez u.dz. Bielany i zastąpienia ich poprawnym modelem wspomnianym wyżej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego
2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Biblioteka prosi Wydział Infrastruktury

13 listopada 2012 r. otrzymałem z sekretariatu Biblioteki załącznik poniższej treści, co każe przypuszczać, że moje pismo zarząd dzielnicy przekazał do Biblioteki.

Warszawa, dn. 12.11.2012 r.

Do: Wydział Infrastruktury
dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Zwracam się z prośbą o rozważenie wymiany stojaków rowerowych zainstalowanych przed Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przy ul Duracza 19. W załączeniu przekazuję wniosek czytelnika skierowany do Zarządu Dzielnicy w wyżej wymienionej sprawie.

Dyrektor
Witold Kon

Do wiadomości: Marcin Jackowski

Dzielnica nie ma pieniędzy

Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Do: Pan Witold Kon
Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

dot. stojaków rowerowych przy bibliotece im. Stanisława Staszica

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo L. 96/2012 z 12 listopada 2012 r. Wydział Ochrony Środowiska dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w br. nie posiada środków finansowych na wymianę stojaków rowerowych przy bibliotece.

W przyszłym roku, jeżeli dzielnica uzyska środki finansowe, zostaną zainstalowane nowe stojaki spełniające „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" (załącznik do zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta Warszawy z 04.09.2009 r.).

Z poważaniem

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości: p. Marcin Jackowski

W zeszłorocznym wakacyjnym wydaniu miesięcznika ,,Nasze Bielany" tekst na temat pojawienia się w dzielnicy Veturilo zilustrowano takim zdjęciem pięciu panów sprawujących w niej władzę. Szkoda że potrafili wykorzystać pojawienie się Veturilo jedynie do natrętnej autopromocji, a zabrakło im woli do wsparcia tak prostego pomysłu na rowerowe ułatwienie, jak opisany wyżej.

Rowerzysta pisze po raz drugi

Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Do: Pan Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Szanowny Panie Burmistrzu!

Jesienią ub. roku zwróciłem się do podległego Panu urzędu z dwoma prostymi i tanimi w realizacji postulatami wyjścia naprzeciw potrzebom rowerzystów. Mając w pamięci wspólne zdjęcie całego zarządu dzielnicy (w tym i Pana) na rowerach publicznych sądziłem, że pozytywne nastawienie władz Bielan do zbawiennego dla miasta środka transportu, jakim jest rower, będzie się przejawiać także w realnych działaniach. Niestety, w obu sprawach „spławiono mnie” opanowaną do perfekcji przez niektórych urzędników wymówką o braku pieniędzy. Co ciekawe – w żadnym z obu przypadków nie podano, ile miałaby kosztować realizacja moich wniosków. Liczyłem, że okazją do wzięcia ich pod uwagę będzie nowy budżet i zostanę o tym powiadomiony. Niestety, nic takiego nie miało miejsca.

Przy bardzo uczęszczanej bibliotece rowerzyści nadal kontestują zupełnie nieprzydatne stojakowe buble parkując obok nich. Czy to nie przynosi wstydu władzom Bielan?

Bardzo proszę, aby zechciał Pan uzupełnić moją wiedzę:

1. Na ile wyceniono montaż trzech prawidłowych stojaków przy bibliotece na ul.Duracza?

3. Czy uwzględniono moje postulaty przy planowaniu budżetu na 2013 rok? Proszę o udokumentowanie ew. starań.

4. Ile wynosiła w 2012 roku pula środków rezerwowych na nieprzewidziane wydatki i w jakim stopniu ją wykorzystano?

5. Czy naszej dzielnicy naprawdę nie stać, aby zdecydowanie, hurtem pożegnać raz na zawsze karykaturalne tzw. stojaki rowerowe grożące uszkodzeniem roweru (obecne przy bibliotekach, ujęciach wody itp.) i zastąpić je czymś użytecznym?

6. Czy dostrzega Pan lawinowy wzrost rowerzystów w naszym mieście i dzielnicy? Sądzę, że tak. Czy nie uważa Pan, że należałoby dla tej rosnącej grupy mieszkańców zrobić coś konkretnego, dzięki czemu dołączą do niej kolejne osoby (że jest to pożądane – nie muszę chyba Pana przekonywać)?

Liczę, że po zapoznaniu się ze sprawą zechce Pan zmobilizować podległych pracowników do bardziej konstruktywnego i aktywnego reagowania na wnioski mieszkańców.

Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Dzielnica nie miała możliwości

Warszawa, 5 lipca 2013 r.

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na Pana pismo z 3 lipca 2013 roku uprzejmie dziękuję za cenne uwagi dotyczące infrastruktury rowerowej na terenie dzielnicy Bielany.

Stojaki rowerowe posadowione przy dzielnicowych bibliotekach były zamontowane 13 lat temu, a przy ujęciach oligoceńskich jeszcze wcześniej, bo w trakcie ich budowy. W ówczesnych czasach odpowiadały krajowym standardom. Dzielnica Bielany bierze pod uwagę konieczność ich wymiany na stojaki odpowiadające współczesnym potrzebom. Jeszcze w tym roku Dzielnica przystąpi do ich wymiany jeśli uzyska środki finansowe.

W odpowiedzi na Pana pytania, uprzejmie informuję:

1. montaż 3 szt. stojaków przy bibliotece kosztuje ok. 3 000 zł.

3. Dzielnica nie miała możliwości przy planowaniu budżetu na 2013 rok uwzględnienia Pana postulatów. Maksymalny limit budżetowy, który Dzielnica uzyskała mógł być przeznaczony jedynie na zadania obligatoryjne i umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

4 w 2012 roku Dzielnica nie posiadała żadnej finansowej puli rezerwowej

5. Dzielnica Bielany postara się wymienić stare stojaki rowerowe

6. tak, cieszy mnie wykorzystywanie roweru jako codziennego środka transportu, jak i korzystanie z niego rekreacyjnie. Chciałbym, aby coraz większa liczba osób to rozumiała i korzystała z rowerów.

W drugiej połowie sierpnia planowane jest spotkanie na temat dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej na terenie dzielnicy Bielany, na które Pana serdecznie zapraszam. O terminie spotkania powiadomimy Pana odrębnym pismem [Pisma do dziś nie otrzymałem – przyp. MJ]

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Pietruczuk

Rowerzysta pisze po raz trzeci

Warszawa, 18 września 2013 r.

Do: Pan Grzegorz Pietruczuk
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany

dotyczy pisma UD-III-WOŚ.7242.10.2.2013.AMI z 5 lipca 2013 r.

Szanowny Panie!

Dziękuję za szybką odpowiedź na moje pismo. O ile tempo reakcji jest naprawdę imponujące, o tyle zawartość merytoryczna pisma kolejny raz prowokuje do smutnych wniosków, że w dziedzinie transportu rowerowego urząd dzielnicy Bielany nie robi dokładnie nic i nadal nie zamierza nic robić. Nie dowiedziałem się z w/w pisma niczego konkretnego, proszę więc o dalsze wyjaśnienia.

Ad 1. Proszę o doprecyzowanie, czy są to najtańsze oferty i od których oferentów je pozyskano.

Ad 2. Skoro „nie dokonano wyceny”, proszę o wytłumaczenie, dlaczego odmówiono realizacji tego postulatu, skoro nie sprawdzono nawet, ile kosztowałaby jego realizacja.

Ad 3. Proszę o podanie dokładnych podstaw prawnych tych stwierdzeń, w tym także co dokładnie oznacza „limit budżetowy”, kto go ustala i ile wynosi. Proszę o przekazanie elektronicznej wersji dokumentów potwierdzających w/w stwierdzenia, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej i wniosków dot. budżetu na rok 2013. Proszę, aby odpowiedź uwzględniała zarówno wnioski i plany do obecnego budżetu (2013), jak i planowane (wnioskowane) wydatki na rok 2014, jeśli (jak przypuszczam) takie plany są już opracowywane. Co stało na przeszkodzie, aby zakup stojaków zgłosić do WPF?

Prosiłem o udokumentowanie starań. Czy brak jakiegokolwiek potwierdzenia w postaci dokumentów czy choćby przytoczenia wniosków, liczb, dat, adresatów, decyzji odmownych itp. – oznacza, że kierowany przez Pana urząd nie zrobił dokładnie nic w celu zdobycia kilku tysięcy złotych na stojaki?

Proszę też o informację, kiedy dokładnie Państwo zdali sobie sprawę z w/w ograniczeń. Ponadto proszę o przekazanie listy prac i wydatków poniesionych przez u.dz. Bielany na szeroko rozumiany transport rowerowy w latach 2009-2013 oraz plany na 2014 (rozumiem przez to infrastrukturę drogową, środki do parkowania, edukację, promocję, projekty i koncepcje itp.).

Proszę też o poinformowanie mnie, czy wobec wyrażanych od wielu lat przez pracowników u.dz. Bielany wciąż tych samych problemów z brakiem funduszy na w/w cele – podjęto jakiekolwiek próby pozyskania środków z innych źródeł, jak np. fundusze unijne, WFOŚ, od sponsorów prywatnych lub firm z udziałem skarbu państwa lub samorządowych. Np. w Zach. Europie powszechnie spotyka się stojaki z reklamami, które w całości finansują reklamodawcy. Proszę o udokumentowanie tych prób. Czy próbował Pan zainicjować hurtowy zakup stojaków przez kilka dzielnic łącznie lub dla całego miasta? Proszę o udokumentowanie tych prób.

Ad 4. Proszę o wyjaśnienie, skąd są finansowane wydatki niemożliwe do przewidzenia

Ad 5. Proszę o doprecyzowanie, na czym będą polegać te starania i kiedy przyniosą spodziewany efekt. Z pozostałych odpowiedzi wynika, że nigdy nie uda się zdobyć funduszy na wymianę stojaków.

Ad 6. Cieszy mnie, że chciałby Pan, aby coraz większa liczba osób korzystała z rowerów. Zakładam, że jako osoba z wieloletnim stażem w samorządzie i dużymi aspiracjami politycznymi, pełniąca co najmniej dwie funkcje publiczne potrafi Pan tego typu zamierzenia przekładać na realne efekty. Chciałbym więc prosić o kilka przykładów – jak w praktyce realizuje Pan te chęci i co Pan planuje na przyszłość w celu ich wcielania w życie.

O w/w informacje i kopie dokumentów występuję w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Burmistrz uprzejmie idzie na łatwiznę

Warszawa, 7 października 2013 r.

Do: Marcin Jackowski

dot. maila z 18 września 2013 r. CRWIP 3422/13

W odpowiedzi na Pana maila z 18 września 2013 roku informuję, udzielono Panu wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania pismem UD-III-WOŚ.7242.10.2.2013.AMI z 5 lipca 2013 r.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Pietruczuk

Rowerzysta pisze po raz czwarty

Warszawa, 24 października 2013 r.

Do: Pan Grzegorz Pietruczuk
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany

dotyczy pisma UD-III-WOŚ.1431.13.2013.AMI datowanego 7 X 2013 r., wysłanego 15 X 2013 r.

Szanowny Panie!

W związku z zaniechaniem udostępnienia informacji publicznej i niedotrzymaniem ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi (termin udostępnienia informacji upłynął w dniu 2 października br, zaś pismo UD-III-WOŚ.1431.13.2013.AMI z datą w nagłówku pisma 7 października 2013 r. otrzymałem dopiero 15 października) wnoszę o dopełnienie ustawowych obowiązków prawidłowego rozpatrzenia wniosku wynikających z ustaw k.p.a. oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 7 dni tj. do 31 października br.

W powyższej sprawie doszło do dwukrotnego przekroczenia ustawowego terminu, co więcej pismo zawiera jedno lakoniczne zdanie, więc nie sposób wytłumaczyć, dlaczego przygotowanie go trwało tak długo. Dlaczego wysyłka pisma z datą 7 października następuje z tygodniową zwłoką?

Nie jest prawdą, że udzielono mi „wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania pismem UD-III-WOŚ.7242.10.2.2013.AMI z 5 lipca 2013 r.”

O informacje i kopie dokumentów wyszczególnione w poprzedniej korespondencji występuję w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Dzielnica Bielany czyni starania

Warszawa, 31 października 2013 r.

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na Pana e-maila dotyczącego udostępnienia informacji publicznej z dnia 24 października 2013 r. uprzejmie Pana przepraszam za niedotrzymanie terminu odpowiedzi.

W uzupełnieniu przekazanych wcześniej informacji informuję, że:

- uzyskano ofertę na montaż stojaków od 2 firm (w załączeniu dokumentacja podstawowych czynności rozeznania rynku),

- plan budżetu został uchwalony uchwałą nr XLVIII/1302 Rady m. st. Warszawy z 13.12.2012 r. Plan budżetu m. st. Warszawy oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa znajdują się na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy, w biuletynie informacji publicznej, w zakładce budżet m. st. Warszawy. Dokumenty te są zatem ogólnie dostępne i nie podlegają dodatkowemu udostępnianiu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej są umieszczane wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania miasta,

(...)

Nie ma możliwości wyodrębnienia kosztów infrastruktury rowerowej z ogólnych kosztów powyższych inwestycji. Kosztorysy inwestorskie posiadają jedynie podział na branże: drogową, elektryczną i kanalizacyjną. Kosztorys inwestorski w branży drogowej zawiera ilości z wyceną rodzajów robót np. podbudów, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostki, krawężników, obrzeży itp., bez podziału na ilości przypadające na powierzchnię jezdni, zatoki parkingowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe itd.

Dzielnica Bielany czyni starania zmierzające do wymiany starych, niespełniających obecnych standardów stojaków rowerowych. 25 października br. zostały wymienione, z puli Zarządu Transportu Miejskiego, stojaki rowerowe przy punktach poboru wody oligoceńskiej. Zgłoszono również do ZTM prośbę o wymianę stojaków przy bibliotekach publicznych, domach kultury, dostawienie stojaków przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Jeśli Zarząd Transportu Miejskiego będzie miał taką możliwość, wymieni je jeszcze w tym roku.

Wszystkie wydatki budżetowe są planowane. Budżet m. st. Warszawy jest tworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz uchwały nr LXXX1/2334/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego. Powyższa ustawa i uchwała znajdują się w biuletynie informacji publicznej.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Pietruczuk

A biblioteka? Wciąż czeka i czeka

Niestety, roczne starania spełzły na niczym.

Do kompletu dodaję kilka kolejnych zdjęć spod biblioteki.

Najkorzystniejsze proporcje we współzawodnictwie wyrwikółki vs. barierka - 3:3.

Czytelniczka w chwili parkowania - też woli barierkę od wyrwikółki.

Czytającym cyklistom deszcze nie straszne.

3:0 dla barierki i jeden głos neutralny.

3:0 da barierki.