Wstęp

Rok temu rozpoczęła się korespondencja z Inżynierem Ruchu na temat wprowadzenia udogodnień dla rowerów na Tamce, czyli ciągu dalszym Świętokrzyskiej za Nowym Światem. Choć ostatnio widać pewne sygnały zmian na lepsze [zobacz >>>], korespondencja pokazuje, że w wielu przypadkach Urząd Miasta nadal wydaje dużo energii na promowanie ruchu samochodowego kosztem mniej szkodliwych dla miasta środków transportu. Automatyczność automobilocentrycznych odpowiedzi negatywnych, widoczna zwłaszcza w przypadku postulatów wytyczania pasów dla rowerów, razi szczególnie w kontekście Tamki, która prowadzi wyłącznie do ulic pieszo-autobusowo-rowerowych (Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia i - zgodnie z obowiązującą Strategią [zobacz >>>] - Świętokrzyskiej).

Korespondencja

Pismo do Inżyniera Ruchu - 13 lipca 2010 r.

Niniejszym wnoszę o zmianę organizacji ruchu na Tamce od skrzyżowania z ulicą Topiel na zachód (do Kopernika) poprzez likwidację jednego z dwóch pasów ruchu dla samochodów w dół oraz wytyczenie pasów dla rowerów w obu kierunkach. Umożliwi to poprawę warunków ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwa na ulicy. Obecnie, wskutek znacznego nachylenia ulicy, występuje duża różnica prędkości między wjeżdżającymi rowerzystami oraz samochodami, przez co ci drudzy niemal zawsze ignorują podwójną linię ciągła i wyprzedzają, stwarzając ryzyko wypadku.

Również w przypadku jazdy w dół znaczne nachylenie powoduje, że rowerzyści rozwijają duże prędkości i wskazane jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego.

Zmiana organizacji ruchu przy okazji realizować będzie jedno z dwóch podstawowych założenia Strategii Transportowej Warszawy, czyli "doprowadzenie do zmiany sposobu korzystania z systemu transportowego przez jego mieszkańców (użytkowników) w taki sposób by rosła atrakcyjność poruszania się pieszo i korzystania z innych niż samochód środków transportu." Jako że Strategia przewiduję też likwidację ruchu samochodowego indywidualnego na ulicy Świętokrzyskiej na odcinku Marszałkowska-Nowy Świat, nie ma żadnego powodu do utrzymania dwóch pasów ruchu dla samochodów w jednym kierunku na Tamce.

Pasy rowerowe powinny być powiązane z drogą dla rowerów w ciągu ulic Kruczkowskiego-Topiel za pomocą jednokierunkowych wjazdów/zjazdów.

IR: przepustowość dla rowerów to nie przepustowość - 27 sierpnia 2010 r.

W odpowiedzi na Pana pismo, przesłane do tut. urzędu drogą elektroniczną, w sprawie zlikwidowania jednego pasa ruchu dla samochodów i wyznaczenia dwóch pasów dla rowerów na ul. Tamka, uprzejmie informuję, że nie znajduję uzasadnienia dla realizacji Pana postulatu w chwili obecnej‚ z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej przepustowości ciągu ulic: Świętokrzyska - Tamka - Most Świętokrzyski. Jednocześnie informuję, że wdrażanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy rozłożone jest na okres do 2015 roku i lata kolejne. Należy przy tym zauważyć, że w pierwszej kolejności miasto powinno posiadać drogi obwodowe oraz rozwinięte środki transportu zbiorowego (np. metro), które zmniejszają potrzebę przejazdu samochodami przez centrum miasta.

W związku z powyższym, oraz mając na uwadze aktualnie rozwiniętą siatkę ulic i brak opisywanych środków transportu zbiorowego, nie widzę możliwości na wprowadzenie postulowanych przez Pana zmian w istniejącej organizacji ruchu.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Janusz Galas

Drugie pismo do IR - 10 listopada 2010

Nawiązując do pisma BD-IR-OR-KKR-0562-69-2-10, zwracam uwagę, że traktuje ono przepustowość jednowymiarowo. Samochody są tylko jednym z wielu uczestników ruchu i tym, który zgodnie z obowiązującą Strategią transportową powinien mieć warunki zniechęcające do korzystania z niego. Nie odnieśli się też państwo do przewidzianej w Strategii całkowitej eliminacji ruchu samochodowego ze Świętokrzyskiej na odcinku prowadzącym do Tamki. Jeżeli, jak można wywnioskować z ogółu pism i decyzji, nie uważają państwo uchwalonej przez Radę Miasta strategii za mającej jakiekolwiek inne zastosowanie poza obiektem do pokazywania na konferencjach i wystawach, proszę o stwierdzenie tego wprost.

Zwracam też uwagę, iż Strategia transportowa Warszawy jest dokumentem wiążącym od chwili uchwalenia jednogłośnie przez Radę miasta. Stwierdzenie w celach Strategii na temat priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego w obszarze śródmiejskim jest jednoznaczne i nie otoczone żadnymi warunkami. Drugim jednoznacznym celem jest ograniczanie ruchu samochodowego (nie przenoszenie go na inne, nowowybudowane drogi, a przez zachęcanie do przesiadki np. na rower).

Trzecie pismo do IR - po zwężeniu Tamki - 16 sierpnia 2011 r.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji, wnoszę ponownie o wytyczenie pasa dla rowerów pod górę na ulicy Tamka.

Jako że liczba pasów dla samochodów została i tak zwężona do dwóch, będzie to miało tylko i wyłącznie pozytywny wpływ w postaci poprawienia warunków ruchu rowerów, bez negatywnych skutków dla innych uczestników ruchu.

Aby zmiana organizacji ruchu nie wpłynęła niekorzystnie na warunki ruchu pieszych, pas rowerowy powinien zaczynać się za przejściem dla pieszych wzdłuż ul. Topiel, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie wysepek rozdzielających kierunki ruchu.

I co dalej?

Pozostaje teraz zobaczyć, czy Urząd Miasta będzie nadal wysilał się, by zrobić wszystko, aby nie ułatwić rowerzystom życia, czy też pójdzie po linii mniejszego oporu i zacznie wreszcie wykonywać zapisy dokumentu przyjętego jednogłośnie przez Radę Miasta.

Zapowiedź ciągu dalszego

[zobacz >>>]