...ale też wsparcia naszymi doświadczeniami koleżanek i kolegów z miast jeszcze mniej zaawansowanych niż Warszawa.