Pozwoli nawiązać ciekawe i długofalowe kontakty z bratnimi organizacjami społecznymi.