Projekt Volunteers of Cycling Academy VOCA jest realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig i finansowany ze środków Unii Europejskiej.