Streszczenie projektu

Akademia Rowerowych Wolontariuszy to idea sieciowej współpracy 12 organizacji społecznych działających na rzecz zrównoważonego transportu, a w szczególności na rzecz poprawy warunków ruchu rowerowego. Akademia stawia sobie za cel wzmocnienie organizacji partnerskich i poprawę skuteczności ich działań lokalnych.

Jednym z motywów idei tego Projektu są niewystarczające efekty wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju stwierdzone przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny. Wśród państw Unii Europejskiej widać ogromny rozrzut między liderami transportu rowerowego (Dania, Holandia), a krajami zdominowanymi przez motoryzację, w których korzystanie z roweru jako codziennej formy lokomocji jest bardzo utrudnione.

Partnerzy Akademii zamierzają podczas wizyt studyjnych w różnych miastach Europy i korzystając z własnych doświadczeń, skatalogować dobre praktyki sprzyjające rozwojowi transportu rowerowego, a z drugiej strony zdiagnozować problemy, na jakie on napotyka, oraz wypracować propozycje środków zaradczych.

Cele Akademii będą realizowane głównie poprzez

• dyskusje i wymianę doświadczeń między partnerami i wzajemne dokształcanie kadr, w tym zwłaszcza wolontariuszy.

• poznawanie źródeł sukcesów miast liderów zrównoważonego transportu i dobrych praktyk ułatwiające ich transfer do miast początkujących;

• poszerzanie wiedzy uczestników na temat prowadzenia kampanii społecznych, współpracy z samorządami, zarządcami dróg, policją, mediami, politykami itp.

• podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury i koniecznych do tego wymagań jakościowych.

Wiedza i doświadczenia zdobyte w Akademii pozwolą uczestniczącym organizacjom skuteczniej zabiegać o lepsze traktowanie transportu rowerowego i awansować do roli poważnego, profesjonalnego partnera dla władz samorządowych, doradzającego jak skutecznie realizować strategiczne cele UE w zakresie zrównoważonego transportu i poprawy jakości życia w miastach. Dobra współpraca władz i czynnika społecznego zapobiega nietrafionym inwestycjom i lepiej dostosowuje je do potrzeb użytkowników, co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze wydawanie środków publicznych.

Spodziewanym efektem Projektu w dalszej perspektywie jest rozpowszechnienie zdobytej wiedzy wśród decydentów, radnych, projektantów czy służb miejskich oraz poprawa ich nastawienia do roweru jako środka transportu. Akademia przyczyni się do integracji uczestniczących organizacji w kierunku dalszej współpracy, poszerzania sieci o kolejnych partnerów i wspólnych działań prorowerowych na poziomie międzynarodowym.

W Projekcie uczestniczą organizacje społeczne z Polski, Węgier, Danii, Słowenii, Hiszpanii, Rumunii, Austrii, Cypru, Czech, Portugalii, Irlandii i Bułgarii.

Lista uczestników projektu

lp. kraj nazwa organizacji + link miasto
1 Polska Zielone Mazowsze Warszawa
2 Węgry Magyar Kerekparosklub Budapeszt
3 Czechy Auto*Mat Praga
4 Dania Foreningen Frie Fugle Kopenhaga
5 Hiszpania A Contramano: Asamblea Ciclista Sevilla
6 Rumunia Asociatia MaiMultVerde Bukareszt
7 Słowenia Mariborska kolesarska mreža Maribor
8 Austria IG Fahrrad Wiedeń
9 Cypr Ποδηλατοκίνησης Nikozja
10 Portugalia MUBi - Associaçao pela Mobilidade Urbana em Bicicleta Lizbona
11 Irlandia Dublin Cycling Campaign Dublin
12 Bułgaria Фондация “ЕкоОбщност” Sofia

Klikając na nazwę można przejść na stronę internetową danej organizacji.