Raport został przekazany Zarządowi Dróg Miejskich podczas spotkań Komisji Odbioru Technicznego poszczególnych szlaków w dniach 18 maja, 22 maja i 25 maja 2001 r.

Realizacja szlaków sprowadziła się do wymalowania oznakowania turystycznego i - w kilku miejscach - ustawienia znaków ciągu pieszo-rowerowego. Wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie zostały obniżone krawężniki, oznakowane przejazdy rowerowe, wyremontowane najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni. Przebieg szlaków został zmieniony w stosunku do uzgodnionego projektu. Niektóre odcinki - np. wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych, Marymonckiej, Al. Armii Ludowej czy Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 - po prostu wołają o pomstę do nieba. Nawet na najbardziej ruchliwych wylotach ulic przecinających szlaki brak jakiegokolwiek oznakowania dla kierowców o potencjalnych rowerzystach. Jak na półtora roku pracy instytucji dysponującej budżetem liczonym w setkach milionów złotych, efekt należy uznać za żenujący.

Pozostawienie szlaków w obecnym stanie stwarza poważne zagrożenie zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych, zmuszonych do współdzielenia wąziutkiego i często zniszczonego lub zastawionego przez samochody chodnika. Dlatego mamy nadzieję, że niniejszy raport stanie się podstawą do przeprowadzenia niezbędnych modernizacji.

Uwagi ogólne

- Znaki szlaków są rozmieszczone zbyt rzadko. W warunkach miejskich, gdzie rowerzysta bombardowany jest dużą ilością informacji, bardzo łatwo przeoczyć pojedyncze niewielkie znaczki szlaku. Konieczne jest mniej więcej dwu-trzykrotne zagęszczenie oznakowania (lub stosowanie w wybranych miejscach znaków większych niż standardowe).

- Na wszystkich przejazdach należy zastosować warstwę kolorowej nawierzchni.

- Na przejazdach przez ulice lokalne należy podnieść przejazd do poziomu ścieżki, by uspokoić ruch samochodów.

- W miejscach o dużym natężeniu ruch pieszego (np. okolice przystanków autobusowych) należy zastosować warstwę kolorowej nawierzchni.

- Przy wszelkich remontach i modernizacjach należy stosować asfaltobeton, w miarę możliwości rozściełany maszynowo.

- Należy przyjąć prędkość projektową 30 km/h i dostosować do niej promienie łuków.

- Na słabiej oświetlonych odcinkach należy wymalować białe linie konturowe.

- Wszelkie podjazdy powinny być o stopniu nachylenia do 5%. W szczególnych przypadkach dopuszcza się nachylenie 10%.

Szlak Bitwy Warszawskiej

Znaki czerwone: odcinek Saska Kępa - Gocław - Wawer - Olszynka Grochowska

Stan z 17.05.2001, odebrany 18.05.2001

Uwagi szczegółowe do wyposażenia w infrastrukturę rowerową

Miejsce Opis stanu istniejącego Propozycje
TŁ / Ul.Bajońska Brak przejazdu Podnieść przejazd do poziomu chodnika.
Ul. Paryska Niebezpieczny przejazd. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe, umieścić oznakowanie pionowe
TŁ od Ul. Paryskiej do Ul. Saskiej Zniszczona nawierzchnia. Wyremontować nawierzchnię
TŁ / Ul. Saska Niebezpieczny przejazd; Wąsko, uniemożliwia minięcie się rowerzystów czy przejazd rowerem nietypowym.; brak informacji o dalszym przebiegu szlaku Przejazd przez ulicę przesunąć w inne miejsce; kolorowa nawierzchnia na przejeździe,
TŁ od Saskiej do kanałku przy J. Gocławskim Zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych Wykonać nową ścieżkę z asfaltobetonu
TŁ / J. Gocławskie Ostry zakręt na gruntowy zjazd po skarpie Wykonać pochylnię z asfaltobetonu po istniejącym śladzie
J. Gocławskie Zniszczona nawierzchnia, wąsko Wyremontować nawierzchnię, poszerzyć
Kanał Gocławski od J. Gocławskiego do Fieldorfa Zniszczona nawierzchnia , ostre zakręty, samochody parkujące na ścieżce Wyremontować nawierzchnię, w miarę możliwości poszerzyć łuki, uniemożliwić wjazd samochodom
Kanał Gocławski koło ul. Abrachama Przejazd przez ulicę Podnieść przejazd do poziomu chodnika w celu uspokojenia ruchu
Ul. Fieldorfa Brak przejazdu pod ulicą; tylko schody Wykonać pochylnię z asfaltobetonu, również z możliwością wyjazdu na ul. Fieldorfa zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej
Umińskiego 28 i 24 Brak przejazdu; ścieżka biegnie po trawniku. Wykonać ścieżkę z asfaltobetonu po istniejącym śladzie.
Ul. Rechniewskiego Brak przejazdu przez ulicę; podjazdy istnieją po trawniku. Podnieść przejazd do poziomu chodnika. Wykonać pochylnię z asfaltobetonu z obu stron ulicy.
Ul. Znanieckiego Brak ścieżki, krawężniki, wąskie chodniki, samochody parkujące na chodniku Wykonać ścieżkę z asfaltobetonu, zniwelować krawężniki, poszerzyć, uniemożliwić wjazd samochodom na ścieżkę.
Przejazd przez kanałek Nowa Ulga Zniszczone schody, wąsko. Mostek wyremontować i poszerzyć, zbudować pochylnie.
Przejazd wzdłuż kanałku Nowa Ulga przez łąki do ul. Spadowej Ciężki gruntowy odcinek terenowy, wiele odcinków podmokłych, wystające korzenie, doły. Ulepszyć całość drogi, uniemożliwić wjazd samochodów od ul. Spadowej.
Ul. Spadowa Ciężki piach, zniszczona droga gruntowa. Ulepszyć całość drogi.
Trakt Lubelski Niebezpieczny przejazd. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe, oznakowanie pionowe.
Ul. Widoczna Zniszczona nawierzchnia, głębokie i rozległe ubytki w nawierzchni. Wyremontować nawierzchnię,
Ul. Widoczna 89 Niebezpieczny przejazd w źle wybranym miejscu. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe, oznakowanie pionowe, samodzielna ścieżka pod mostem, ew. przesunąć przejazd ok. 100 m w stronę stacji Wawer.
Ul. Hermanowska Zniszczona droga gruntowa. Ulepszyć całość drogi.
Ul. Szumna Zniszczona droga gruntowa. Ulepszyć całość drogi.
Przejazd przez tory kolejowe przy stacji PKP Gocławek Niebezpieczny przejazd; wąsko, uniemożliwia minięcie się rowerzystów czy przejazd rowerem nietypowym; brak informacji o dalszym przebiegu szlaku. Przejazd przez torowisko przesunąć w inne miejsce.
Ul. Torowa Zniszczona droga gruntowa Ulepszyć całość drogi.
Ul. Szeroka Zniszczona droga gruntowa Ulepszyć całość drogi.
Ul. Traczy przy Chełmżyńskiej Niebezpieczny przejazd. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe, oznakowanie pionowe.
Ul. Chełmżyńska Wspólny ruch rowerów i samochodów; ruchliwa droga Zbudować ciąg pieszo-rowerowy.

Uwagi szczegółowe do oznakowania turystycznego:

1. Odcinek nad brzegiem Jez. Gocławskiego - na obu brzegach jest tylko biała tabliczka bez sygnaturki roweru i paska, tak jakby wykonawca się pomylił albo nie mógł się zdecydować. Sugeruje przebieg południowym brzegiem.

2. Skręt z nad Kan. Nowa Ulga (jadąc od Gocławia) w prawo oznaczony rowerem na przepuście wodnym, którego nie widać jadąc od strony Wawra. Dalej 150 m od kanału w głąb łąki jest skręt w lewo zupełnie nie oznakowany.

3. (stary odcinek) Wylot ul. Traczy przy Chełmżyńskiej - proponuje powtórzyć znak po drugiej stronie ulicy, bo uliczka, w którą trzeba wjechać (kierunek do Rembertowa) jest niepozorna.

4. (stary odcinek) Wiadukt ul. Żołnierskiej nad torami kolejowymi - są znaki sugerujące wejście na schody a nie przejazd pod wiaduktem.

Szlak Wisły

Znaki niebieskie: Dąbrowa Leśna - Młociny - Bielany - Wisłostrada - Ujazdów - Stegny - Wilanów - Powsin

stan z 21.05.2001, odebrany 22.05.2001

Uwagi szczegółowe do wyposażenia w infrastrukturę rowerową

Miejsce Opis stanu istniejącego Propozycje
Las Młociński Droga leśna - miejscami piaszczysta, zamykana podczas zagrożenia pożarowego. Ulepszyć część drogi (docelowo np. tłuczeń dwuwarstwowy), uniemożliwić wjazd samochodów.
Dankowicka / Wójcickiego Niebezpieczny przejazd przez ruchliwą jezdnię. Częściowo uspokoić ruch - np. poprzez wykonanie wysepki lub zawężenie jezdni.
Dankowicka - Humanistów Nawierzchnia brukowana. Poprowadzić szlak ul. Michaliny.
Heroldów Wspólny ruch rowerów i samochodów. Uspokoić ruch.
Marymoncka / Prozy Brak przejazdów na skrzyżowaniu. Wykonać przejazdy po 4 stronach skrzyżowania oraz na prawoskrętach, połączyć szlak ze ścieżką po wsch. stronie Wyb. Gdyńskiego oraz tunelem. pod Wyb. Gdyńskim.
Wyb. Gdyńskie (okolice kładki dla pieszych) Zniszczona nawierzchnia. Wyremontować.
Odcinek przed rezerwatem Las Bielański Ścieżka piaszczysta, kilka większych dziur. Zasypać dziury, ulepszyć ścieżkę.
Wyb. Gdyńskie (okolice KS Spójnia) Wjazd na parking przy komisie "Marina", wystające krawężniki. Zniwelować krawężniki.
Wyb. Gdyńskie (zjazd w stronę Wisły) Zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych, 2 ostre zakręty. Wykonać nową ścieżkę z asfaltobetonu po wyjeżdżonym śladzie.
Okolice Mostu Gdańskiego Zniszczona nawierzchnia, piach na ścieżce. Uprzątnąć piach, wyremontować najbardziej zniszczone fragmenty.
Wyb. Gdańskie / Wenedów Przejście dla pieszych. Wykonać łącznik po Moście Gdańskim do Szlaku Słonecznego (zarówno pochylnie na schodach, jak i podjazd wzdłuż Wenedów).
Wybrzeże Kościuszkowskie 2 znaki zakazu ruchu rowerów na ścieżce. Usunąć znaki.
Wyb. Kościuszkowskie / Karowa Niebezpieczny przejazd na łączniku. Przywrócić sygnalizację świetlną.
Wyb. Kościuszkowskie / Most Świętokrzyski   Wykonać łącznik do ścieżki podskarpowej wzdłuż ul. Zajęczej.
Centralny Park Kultury Niebezpieczne przejazdy przez ul. Gwardzistów, Czerniakowską, Rozbrat, Myśliwiecką. Podnieść przejazdy przez Gwardzistów i Czerniakowską do poz. chodnika, pokolorować przejazdy przez Rozbrat i Myśliwiecką.
CPK, okolice wrotkowiska Zniszczona nawierzchnia, ostre zakręty. Wyremontować, wyprostować przebieg ścieżki.
Hoene-Wrońskiego / Górnośląska Ścieżka i przejazd często zastawione samochodami. Wygrodzić fragmenty, jak najszybciej objąć rejon płatnym parkowaniem.
Al. Ujazdowskie (Pl. na Rozdrożu - Bagatela) Ścieżka w pogodne dni zastawiona samochodami, bardzo niebezpiecznie - samochody manewrujące i jeżdżące po ścieżce, znienacka otwierane drzwi, duże natężenie ruchu pieszego. Wygrodzić ścieżkę na całej długości, jak najszybciej objąć rejon płatnym parkowaniem.
Al. Ujazdowskie / Bagatela Niebezpieczny przejazd. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe.
Belwederska (Bagatela - Spacerowa) Stromo, wąsko, ostre zakręty, wystające pniaki. Ostatnie 200 m zniszczone przez pojazdy budowy. Wyprostować przebieg, ujednolicić nawierzchnię (asfaltobeton), usunąć pniaki lub nasadzić nowe drzewa.
Belwederska (Spacerowa - Promenady) Wąsko, zniszczona nawierzchnia. Wyremontować nawierzchnię i poszerzyć do 2m.
Belwederska/ Promenada Niebezpieczny przejazd. Podnieść przejazd do poziomu chodnika.
Belwederska (przed Dolną). Samochody nielegalnie wjeżdżające na parking za pawilonem. Wygrodzić ok. 100 m.
Sobieskiego (na całej długości) Ubytki nawierzchni, korzenie. Skosy na przejazdach zbyt strome. Wyremontować najbardziej zniszczone miejsca. Poprawić skosy (patrz niżej).
Sobieskiego Niebezpieczne przejazdy przez ul. Kostrzewskiego, Mangalia, Czarnomorską Podnieść przejazdy do poziomu chodnika. Przesunąć znaki przed przejazd.
Drewny Piach zalegający na drodze. Uprzątnąć piach.
Drewny / Przekorna Niebezpieczny przejazd. Kolorowa nawierzchnia na przejeździe, przesunąć znak przed przejazd.
Ścieżka pomiędzy Drewny i Potułkały Wąsko, uniemożliwia minięcie się rowerzystów czy przejazd rowerem nietypowym. Wykonać ścieżkę z pospółki szer. 2m lub udostępnić ul. Przekorną dla rowerów.

Uwagi szczegółowe do oznakowania turystycznego

1. Brakuje drogowskazów szlaku. Proponowane dodatkowe lokalizacje (w nawiasach ew. dodatkowe punkty docelowe poza Szlakiem Wisły dla tych drogowskazów):

a. "Las Młociński" - Dankowicka / Wójcickiego (Cm. Północny)

b. Marymoncka / Prozy (Park Młociński, Buraków, Huta)

c. KS Spójnia (Pl. Wilsona, Park Kaskada, Cytadela)

d. Most Gdański (ZOO, Żerań, Cytadela, Nowe Miasto)

e. Karowa (Krakowskie Przedmieście lub Pl. Zamkowy i Uniwersytet)

f. Most Świetokrzyski strona pn. (Port Praski, ZOO, Uniwersytet)

g. Most Świętokrzyski strona pd. (Saska Kępa, Gocław)

h. Most Poniatowskiego (Cypel Czerniakowski, Siekierki)

i. Pl. na Rozdrożu (drogowskaz istniejący, dodać: Pl. 3 Krzyży lub Al. na Skarpie)

j. Belwederska / Spacerowa (Pl. Puławski, Łazienki wejście pd., Kopiec)

k. Sobieskiego / Sikorskiego (Służew lub Dol. Służewiecka, Ursynów, Czerniaków, Siekierki)

l. "Stegny" - Sobieskiego / Św. Bonifacego

m. Wilanowska / Arbuzowa (Służew lub Dol. Służewiecka, Ursynów SGGW)

2. Całkowicie brakuje oznakowania na odcinku od ul. Podleśnej do Mostu Poniatowskiego.

3. Na odcinku od Al. Wilanowskiej do Dolnej szlak w obu kierunkach poprowadzonych jest po zachodniej stronie Sobieskiego, tymczasem oznakowanie drogi dla rowerów występuje tylko w kierunku południowym. Należy albo przeprowadzić szlak w kierunku północnym na stronię wschodnią, albo uzupełnić oznakowanie drogowe, tak by po obu stronach ulicy występowały dwukierunkowe drogi dla rowerów.

4. W niektórych miejscach pozostało jeszcze stare oznakowanie szlaku zielonego, co może być mylące.

Szlak Obwodowy

Znaki zielone: Bielany ATK - Powązki - Koło - Ochota - pl. na Rozdrożu/

Stan z 21.05.2001, odebrany 25.05.2001

Uwagi szczegółowe do wyposażenia w infrastrukturę rowerową

Miejsce Opis stanu istniejącego Propozycje
Dewajtis Wspólny ruch rowerów, pieszych i samochodów. Uspokoić ruch (np. poprzez miejscowe zawężenia jezdni), wykonać przejazd przez Marymoncką do Lasu Lindego.
Marymoncka Szlak poprowadzony wąskim (1,4-2m) i zniszczonym chodnikiem, spore natężenie ruchu pieszych, brak przejazdów. Jak najszybciej wykonać wydzieloną ścieżkę rowerową z asfaltobetonu.
PKS Marymont Brak przejazdów, wystające krawężniki. Wykonać przejazdy.
Kładka nad Trasą AK Wystający krawężnik od strony ul. Ogólnej. Wykonać szeroki próg zwalniający na przedłużeniu kładki.
Kładka nad Trasą AK Skomplikowany wjazd od ul. Włościańskiej, niebezpieczny zakręt na skarpie. Wprowadzić szlak i wykonać ścieżkę wzdłuż ul. Włościańskiej.
Trasa AK Skomplikowany przebieg wąskimi chodnikami. Wykonać ścieżki po obu stronach Trasy AK.
Al. Prymasa Tysiąclecia Ścieżka wciąż w budowie, ale już widać braki w wykonaniu. Podnieść przejazdy przez ul. Czorsztyńską, Wieluńską, gen. Bema i 4 lokalne wyjazdy; pokolorować pozostałe. Złagodzić łuk omijający drzewo na wys. Parku Moczydło i odwodnić odcinek na pn. od ul. Obozowej.
Bitwy Warszawskiej - Banacha Skomplikowana i niebezpieczna trasa chodnikami, szczególnie trudny jest odcinek w okolicach ul. Grójeckiej. Jak najszybciej wykonać wydzieloną ścieżkę z asfaltobetonu. Podnieść przejazdy przez ul. Wolnej Wszechnicy i Pasteura do poz. chodnika. Tymczasowo - przenieść postój taksówek, wygrodzić odcinek od Dorotowskiej do Wolnej Wszechnicy i wyznakować przejazdy.
Banacha / Żwirki i Wigury Niebezpieczny przejazd i przejście dla pieszych. Pokolorować przejazd, wydzielić w sygnalizacji odrębną fazę dla skręcających.
Rondo Jazdy Polskiej Brak przejazdów. Oznakować przejazdy. Wykonać kilkadziesiąt metrów ścieżki po zach. stronie pomnika.
Trasa Ł / Marszałkowska Niebezpieczny przejazd przez tory tramwajowe i Marszałkowską. Oznakować przejazd. Po otwarciu ul. Waryńskiego podnieść przejazd do poziomu chodnika.
Pl. na Rozdrożu Szlak poprowadzony w absurdalny sposób przejściem podziemnym, bardzo niebezpiecznie. Jak najszybciej wykonać przejazdy przez Al. Szucha i Al. Ujazdowskie.

Uwagi szczegółowe do oznakowania turystycznego

Brakuje drogowskazów szlaku. Proponowane dodatkowe lokalizacje (w nawiasach ew. dodatkowe punkty docelowe poza Szlakiem Obwodowym dla tych drogowskazów):

a. Dewajtis / Marymoncka (Las Lindego, Wrzeciono)

b. AWF (Las Lindego, Kasprowicza)

c. PKS Marymont (Os. Ruda)

d. Al. AK / Broniewskiego (Sady Żoliborskie, Wawrzyszew)

e. Al. Prymasa Tysiąclecia za wiaduktem nad torami (Lasek na Kole)

f. Al. Prymasa Tysiąclecia / Górczewska (Park Moczydło, Koło)

g. Bitwy Warszawskiej / Grójecka (Szczęśliwice)

h. Banacha / Żwirki i Wigury (Pl. Narutowicza, Rakowiec, Lotnisko)

i. Al. Armii Ludowej / Marszałkowska (Pl. Konstytucji, Centrum, Pl. Unii Lubelskiej)

Szlak Słoneczny

Znaki żółte: Saska Kępa - Port Praski - Żerań

Stan z 24.05.2001, odebrany 25.05.2001

Uwagi szczegółowe do wyposażenia w infrastrukturę rowerową

Miejsce Opis stanu istniejącego Propozycje
Pod wiaduktem TŁ Ostry zakręt, wąsko; brak oznakowania o ruchu rowerowym Wykonać skos o większym promieniu skrętu; umieścić oznakowanie pionowe i poziome.
Wał Miedzeszyński pomiędzy TŁ a ul. Zwycięzców koło przejścia podziemnego Niebezpieczny odcinek; wąsko, około 1m; uniemożliwia minięcie się rowerzystów czy przejazd rowerem nietypowym; latarnia uliczna na środku ścieżki; krzaki wystające na 60% ścieżki. Przenieść latarnie w inne miejsce; poszerzyć kosztem jezdni do 2m; krzaki przyciąć.
Zwycięzców / Wał Miedzeszyński Uciążliwy przejazd; brak oznakowania poziomego i pionowego; wysokie krawężniki Kolorowa nawierzchnia na przejeździe; zniwelowanie krawężników; oznakowanie pionowe informujące o rowerzystach.
Wał Miedzeszyński przy pralni chemicznej Zniszczona nawierzchnia; parkujące samochody; dojazd do parkingu Wyremontować nawierzchnię; kolorowa nawierzchnia na przejeździe; uniemożliwić wjazd samochodom na ścieżkę
Przejazd pod Mostem Poniatowskiego Wąsko; słupki betonowe w nieładzie na środku chodnika; oznakowanie pionowe na środku chodnika. W miarę możliwości poszerzyć do 2 m.; uporządkować; oznakowanie pionowe przesunąć poza obręb chodnika.
Most Świętokrzyski Uciążliwy przejazd przez skrzyżowanie na 3 raty. Wykonać dodatkową ścieżkę pod Mostem Świętokrzyskim.
Wybrzeże Szczecińskie/ Kłopotowskiego Ścieżka zjeżdża w dół by po chwili ostrym łukiem wjechać na górę; przejazd przez ulicę; wysokie krawężniki. Przenieść przejazd w inne miejsce; pokolorować przejazd przez ulicę; zniwelować krawężniki.
Wybrzeże Szczecińskie pod mostem Wąsko; brak przejazdu przy przystanku autobusowym przy moście; latarnia uliczna pośrodku. Wykonać nową ścieżkę z asfaltobetonu.
Wybrzeże Szczecińskie pod mostem Ostry zakręt na gruntowy wjazd po skarpie. Wykonać nową ścieżkę z asfaltobetonu.
Wybrzeże Szczecińskie od mostu do Ratuszowej Zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych. Wykonać nową ścieżkę z asfaltobetonu.
Wybrzeże Szczecińskie / Ratuszowa Przejazd przez ulicę; wysokie krawężniki Pokolorować przejazd przez ulicę; zniwelować krawężniki
Wybrzeże Szczecińskie koło ZOO Zniszczona nawierzchnia Wyremontować nawierzchnię
Wybrzeże Szczecińskie / Most Gdański Uciążliwy przejazd przez ulicę i rondo; wysokie krawężniki. Doprowadzić ścieżkę do ronda; na rondzie pokolorować pas dla rowerów wraz z odejściami do ścieżek.
Wybrzeże Szczecińskie / Most Gdański Przejazd przez ulicę. Podnieść przejazd do poziomu chodnika.
Wał przeciwpowodziowy od Mostu Gdańskiego do Mostu Grota Nawierzchnia z budowlanych płyt betonowych Wykonać ścieżkę z asfaltobetonu; uniemożliwić wjazd samochodom na ścieżkę