Proponowane rozwiązanie opiera się na przeznaczeniu fragmentu pasa ruchu ogólnego dla ruchu rowerowego, wykorzystaniu nieużywanych łącznic i budowie 300-metrowego odcinka drogi dla rowerów