Na końcu łącznicy należy usunąć fragment bariery energochłonnej i zniwelować chodnik (ewentualnie zrobić podjazd). Do ul. Żwirki i Wigury należy dobudować 300 m drogi dla rowerów.