Pomiędzy drogą dla rowerów przy ul. Żwirki i Wigury a łącznicą należy wykonać 300 m drogi dla rowerów (kolor czerwony). Należy rozebrać bariery i zniwelować krawężnik (kolor niebieski), aby rowerzyści mogli bezpiecznie wjechać na jezdnię łącznicy. Pozostawiona szerokość jest wystarczająca dla rowerów (kolor zielony).