Przed rozwidleniem wykształca się dodatkowy pas. Przestrzeń dla rowerzystów można uzyskać wygradzając ten pas za pomocą betonowych barier. Nie wpłynie to na przepustowość układu drogowego, gdyż wcześniej też są 3 pasy. Do tego miejsca można poprowadzić drogę dla rowerów, wykorzystując część szerokiego pasa zieleni.