Przyroda upomina się o swoje... Istniejącą infrastrukturę warto wykorzystać lepiej.