Szlak R-1

Warszawa, piątek 3 listopada 2000 r.

Opinia projektu organizacji ruchu dla turystycznego szlaku rowerowego R-1 (odcinek lewobrzeżnego szlaku nadwiślańskiego):

Społeczny Zespół ds. komunikacji rowerowej opiniuje pozytywnie projekt organizacji ruchu przygotowany przez biuro projektowo-znakarskie "TRAMP". Widzimy potrzebę uwzględnienia w projekcie poniższych propozycji mających na celu zapobieżenie utrudnieniom dla ruchu rowerowego na omawianym szlaku:

- Zjazdy dla rowerów (obniżenia krawężników) przy przecięciu ścieżki rowerowej z wjazdem na parking w okolicach klubu sportowego "Spójnia".

- Odgrodzenie ścieżki rowerowej od jezdni na ul. Józefa Hoene-Wrońskiego (po północnej stronie ul. Górnośląskiej)

- Odgrodzenie ścieżki rowerowej w al. Ujazdowskich wzdłuż Ogrodu Botanicznego i Parku Łazienkowskiego.

- Odgrodzenie ścieżki rowerowej w ul. Belwederskiej przy parkingu pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Dolną.

- Modernizacja przejazdów przez ulice lokalne (podniesienie do poziomu ścieżki) na ścieżkach rowerowych w ul. Sobieskiego.

Szlak R-2

Warszawa, piątek 3 listopada 2000 r.

Opinia projektu organizacji ruchu dla turystycznego szlaku rowerowego R-2 (przedłużenie szlaku Bitwy Warszawskiej od pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską do centrum Warszawy oraz odcinek prawobrzeżnego szlaku nadwiślańskiego):

Społeczny Zespół ds. komunikacji rowerowej opiniuje pozytywnie projekt organizacji ruchu przygotowany przez biuro projektowo-znakarskie "TRAMP". Jednocześnie proponujemy:

- Poprowadzenie szlaku po południowej stronie Kanału Gocławskiego także na odcinku pomiędzy ul. gen. Emila Fieldorfa i ul. Tadeusza Rechniewskiego.

- Poprowadzenie szlaku nadwiślańskiego pod Mostem Świętokrzyskim po istniejących zjazdach technicznych.

- Uwzględnienie połączenia ze ścieżką rowerową przez Most Gdański - konieczność obniżenia krawężników.

Szlak R-3

Warszawa, czwartek 4 stycznia 2001 r.

Opinia projektu organizacji ruchu dla turystycznego szlaku rowerowego R-3 (przedłużenie szlaku Bitwy Warszawskiej po chodniku Mostu Łazienkowskiego do Placu na Rozdrożu oraz szlak obwodowy):

Społeczny Zespół ds. komunikacji rowerowej opiniuje pozytywnie projekt organizacji ruchu przygotowany przez biuro projektowo-znakarskie "TRAMP" z następującymi uwagami:

- Opowiadamy się za przebiegiem szlaku od zejścia z Mostu Łazienkowskiego na Cypel Czerniakowski kładką przez Port Czerniakowski i dalej przejściem naziemnym przez Wisłostradę przy skrzyżowaniu z ul. Łazienkowską.

- Docelowo wzdłuż Trasy Łazienkowskiej powinna powstać droga dla rowerów, także na wiadukcie i moście, nie wymagająca prowadzenia roweru po schodach, np. w postaci podwieszonej kładki. W pierwszym okresie samo wyposażenie schodów w pochylnie oraz usunięcie słupów lamp z chodników wzdłuż wiaduktu i mostu zapewniłoby poprawę warunków jazdy na rowerze.

- Proponowane przeprowadzenie szlaku rowerowego przez Plac na Rozdrożu przejściem podziemnym stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami projektowania tras rowerowych jakimi są: spójność, bezpośredniość, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Utworzenie przejścia naziemnego ze światłami przez Al. Jana Christiana Szucha przyczyniłoby się również do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

- Opowiadamy się za poprowadzeniem szlaku przez Al. Niepodległości kładką na wysokości Biblioteki Narodowej. Wśród projektów realizacyjnych warto uwzględnić modernizację kładki z wykonaniem podjazdów po obu jej stronach uwzględniających możliwość mijania oraz istnienie rowerów o różnych skrajniach.

- Wariant szlaku powinien prowadzić przez tereny wolskich parków - Parku Szymańskiego i Parku na Kole oraz przez teren Fortu Bema.