By zwrócić uwagę na notoryczne łamanie prawa przez Zarząd Dróg Miejskich, wywiesiliśmy na jednym z wiaduktów węzła Żaba okolicznościowy transparent.

Węzeł Żaba, zmodernizowany w 2000 r., wbrew obowiązującemu prawu i wcześniejszym zapewnieniom ZDM nie zawiera żadnych udogodnień dla rowerzystów.

ZDM ŁAMIE PRAWO

Od czterech lat obowiązuje Uchwała Nr 188/C/96 Zarządu Miasta z dnia 25.06.1996 w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej. Nakazuje ona "we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego" oraz "ponownie przeanalizować i uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego".

Niestety, Zarząd Dróg Miejskich uparcie ignoruje jej istnienie. Z 33 inwestycji zrealizowanych w latach 1997-2000, jedynie 5 zawierało ścieżki rowerowe, a 8 zawierało częściowo. Pozostałe 20 w ogóle nie uwzględniało istnienia rowerzystów. Tylko w zeszłym roku o rowerach "zapomniano" przy budowie Al. Armii Krajowej, drugiej jezdni Waryńskiego, Zajęczej, modernizacji Marywilskiej, Pl. Konstytucji oraz właśnie węzła Żaba.

Nawet kiedy powstają odcinki ścieżek, są one zwykle fatalnej jakości - z wystającymi krawężnikami, zakrętami od ekierki, zle oznakowanymi przejazdami i nawierzchnią nierówną już w dniu oddania do użytku, a po dwoch latach kwalifikujaca sie do generalnego remontu.

Gdyby ZDM przestrzegał prawa, już dzisiaj można byłoby bezpiecznie dojechać rowerem z Targówka i Bródna w okolice kina Femina, wzdłuż Starzyńskiego, Słomińskiego i Jana Pawła II. Wszystkie te ulice były niedawno modernizowane i powinny zawierać ścieżki rowerowe.

ZDM KŁAMIE

W odpowiedzi na nasze wystąpienie z dnia 24.03.1999 r. zastępca dyrektora ZDM, mgr inż. Marek Maksymienko, informuje w piśmie z dnia 22.04.1999 (znak ZDM/IO/5512/33/1386/98), że w projekcie modernizacji węzła Żaba zostały uwzględnione ścieżki rowerowe. Niestety, mimo intensywnych poszukiwań, nie udało się nam ich odnaleźć.

Z kolei w informacji Biura Zarządu Miasta dla Rady Warszawy z dnia 22.01.1999 r. czytamy: "w następstwie prowadzonych przez ZDM prac powstały następujące ciągi ścieżek rowerowych: [...] ul. Słomińskiego na odc. rondo Babka - rondo Starzyńskiego (z włączeniem mostu Gdańskiego), dł. 4,0 km". Kiedy zwróciliśmy uwagę urzędnikom, że podają informacje wyssane z palca, jeden z nich odparł, że przecież nie będzie jeździł w teren i sprawdzał czy rzeczywiście jest tam ścieżka!

JAK ZJEŚĆ TĘ ŻABĘ?

Według koncepcji Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów, zatwierdzonej Uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta z dnia 15.04.1997, w węźle Żaba miało zbiegać się 5 ścieżek rowerowych (biegnących wzdłuż Starzyńskiego, 11 Listopada, Odrowąża, Św. Wincentego oraz torów kolejowych).

Domagamy się usunięcia zaistniałego naruszenia prawa. Uważamy, że minimum przyzwoitości to utworzenie trasy rowerowej z Targówka do Mostu Gdańskiego. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzenie ścieżki istniejącym tunelem pieszym. Z jednej strony należy go połączyć z gruntową ścieżką wzdłuż Odrowąża (pomiędzy torami tramwajowymi a murem cmentarza), z drugiej konieczne jest poszerzenie chodnika po południowej stronie ul. Starzyńskiego, by zamienić go na ciąg pieszo-rowerowy.