Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-111

2018.03.02: Uwagi do projektu tramwaju na Kasprzaka

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy trasy tramwajowej od ul. Wolskiej do ul.Kasprzaka, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: - kolory w legendzie nie odpowiadają tym zastosowanym w projekcie. 1. Należy... »

2018.02.22: Uwagi do drugiej wersji projektu Noworacławickiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy ul. Noworacławickiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie oceniamy zmianę przekroju jezdni na taki, który nie przeczy polityce transportowej miasta... »

2018.02.20: Uwagi do drugiej wersji projektu ul. Rydygiera

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy ul. Rydygiera na odcinku Przasnyska - Matysiakówny, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. W projekcie brakuje chodnika i drogi dla rowerów po południowo... »

2018.01.02: Uwagi do projektu przebudowy Podskarbińskiej i Mińskiej

W nawiązaniu do przesłanego 20 grudnia 2017 r. projektu przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej w związku z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej autorstwa Pracowni Projektowej K-D przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2017.12.21: Uwagi do projektu modernizacji al. Waszyngtona

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy al. Waszyngtona, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Po południowej stronie alei znajduje się duża liczba celów podróży, do których obecny projekt nie... »

2017.12.15: Uwagi do projektu Obwodnicy Śródmiejskiej, odcinek Grenadierów - Radzymińska

Do 15 grudnia 2017 r. trwają konsultacje koncepcji Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Grenadierów do Radzymińskiej. Poniżej publikujemy projekt stanowiska Zielonego Mazowsza - mamy nadzieję, że posłuży jako inspiracja lub wzór innym... »

2017.12.11: Uwagi do nowej wersji projektu przebudowy pl. Hallera

Do: Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Do wiadomości: Koordynator ds. realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przesłanego 7 grudnia 2017 r. projektu przebudowy placu Hallera autorstwa... »

2017.12.04: Uwagi do projektu rozbudowy Bruzdowej (odc. Gratyny-kościół)

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu rozbudowy ul. Bruzdowej (odcinek Gratyny-droga 37KUD), zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Należy zrezygnować z łącznika drogi rowerowej do ul. Gratyny. Wjazd na DDR... »

2017.12.01: Uwagi do projektów dostosowania przejść pod i nad Puławską i Rzymowskiego

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przystosowania przejść podziemnych i kładek na skrzyżowaniu Puławska/Rzymowskiego ruchu rowerowego i dla osób z ograniczoną mobilnością, zgłaszam następujące uwagi i... »

2017.12.01: Uwagi do projektu skrzyżowania Powązkowska-Elbląska

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu zespołu budynków przy ulicy Powązkowskiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie oceniamy zmiany w południowo-wschodnim rogu skrzyżowania (zmniejszenie liczby... »

2017.11.23: Uwagi do projektu budowy tramwaju na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy tramwaju na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Przejście przez ul. Bitwy Warszawskiej na skraju parku przesunięto w kierunku... »

2017.11.23: Uwagi do projektu obsługi zabudowy rejonu ul. Posag 7 Panien

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu obsługi komunikacyjnej zabudowy rejonu ul. Posag 7 Panien, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenów w... »

2017.11.22: Uwagi do projektu DDR przy Puławskiej (Domaniewska-Wałbrzyska)

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy drogi dla rowerów przy ul. Puławskiej (odcinek Domaniewska-Wałbrzyska), zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Należy zachować ciągłość chodników na wjazdach... »

2017.11.22: Uwagi do projektu rozbudowy Bruzdowej i Metrycznej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu rozbudowy ulic Bruzdowej i Metrycznej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Na skrzyżowaniu Bruzdowa/Metryczna zamiast przejazdów dla rowerzystów należy zaprojektować... »

2017.10.30: Uwagi do projektu al. Jana Pawła II i Stawki

Lokalizacja istniejących (kolor czarny) i proponowanych dodatkowych (kolor czerwony) przejść dla pieszych przez al. Jana Pawła II. Dla porównania pokazano też istniejące przejścia przez Okopową. Do: Biuro Polityki Mobilności i Transportu... »

2017.10.26: Uwagi do projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mickiewicza

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mickiewicza, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: Przedstawiony do zaopiniowania projekt powinien być rozpatrywany wyłącznie wraz... »

2017.10.20: Uwagi do projektu Płaskowickiej i S2

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. Nawiązując do projektu budowy drogi ekspresowej S2 w Warszawie, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Należy uzupełnić projekt o drogę dla rowerów (łącznik) od zakończenia... »

2017.10.19: Uwagi do projektu przebudowy pl. Hallera

Fragment projektu placu Hallera w rejonie ulicy Jagiellońskiej - nieintuicyjny przebieg i niepotrzebne przeplatanie ciągów pieszych i rowerowych, niepotrzebna wycinka szpaleru drzew, geometria niedostosowana do planowanego wykorzystania... »

2017.10.14: Uwagi do projektu budowy Noworacławickiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy ulicy Noworacławickiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Projektowana ulica Noworacławicka jest drogą prowadzą do obszaru śródmiejskiego Warszawy, gdzie... »

2017.10.14: Uwagi do projektu przebudowy ulic Sejmu Czteroletniego i Ledóchowskiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy ulic Sejmu Czteroletniego i Ledóchowskiej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 1. Na wszystkich zjazdach bramowych należy zachować ciągłość nawierzchni i... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-111 | Dodaj nowy