Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-55

2016.09.05: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej

ZM-16-0699-01-MS Do: Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego W związku z wyłożeniem do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej... »

2016.03.14: Wniosek do PZP na północ od Ciszewskiego

Do 18 marca można składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego. Swoje przemyślenia na temat obszaru planu można też wyrazić w interaktywnej ankiecie, którą miasto... »

2015.11.25: Uwagi do MPZP rejonu Foksal

Ponownie wyłożony do konsultacji został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Foksal (uwagi można składać do 4 XII). Zazwyczaj nasze wnioski do planów skupiają się na postulatach zmian, lecz w tym przypadku... »

2014.11.02: Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec

Do: Prezydent Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza... »

2014.10.02: Wnioski do planu miejscowego Serka Bielańskiego

Do: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Serka Bielańskiego Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski do ww. planu... »

2014.09.17: Muzeum Historii Polski nie nad Trasą Łazienkowską

Koncepcja lokalizacji Muzeum Historii Polski nad Trasą Łazienkowską, jak i samego budynku położonego w bezpośrednim otoczeniu Zamku Ujazdowskiego, będącego podstawą Osi Stanisławowskiej, nie była trafiona, choć została wyłoniona w... »

2014.07.31: Zaplanujmy ,,Serek Bielański"

Wieżowce czy park, kultura i rekreacja? Centrum biznesowe czy społeczne? JAK POWINIEN ZOSTAĆ ZAGOSPODAROWANY „SEREK BIELAŃSKI”? Politycy chcieli przeznaczyć „Serek Bielański” pod inwestycje – można było... »

2014.07.28: Planowanie na kolanie

Dobiega końca przebudowa ul. Żeromskiego, Kasprowicza i Sacharowa wokół tzw. Serka na Bielanach. Wydawałoby się, że to ostatni akord przed wystawieniem tego terenu na sprzedaż. Tymczasem 3 lipca Rada Warszawy przegłosowała uchwałę1 w... »

2014.05.20: Uwagi do planu okolic Twardej

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej (Wola), złożone 2014.05.20. Fragment projektu PZP | Uwaga Ulice z priorytetem ruchu pieszego i rowerowego (str. 7, §5.1. b) | Jako ulice z priorytetem... »

2014.05.02: Belweder już nie bello vedere

Dziś obchodzimy dzień flagi narodowej – 2 maja. Jednym z tych miejsc, gdzie flaga powiewa przez cały rok, jest Belweder – główny świadek Powstania Listopadowego 1830 roku. Belweder to także element jednego z najpiękniejszych... »

2014.04.30: Uwagi do planu zagospodarowania Borkowa (Wawer)

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer), złożone 2014.04.30. Fragment projektu PZP | Uwaga Dostępność miejsc i przestrzeni publicznych (par. 10, pkt 8, tir. 3, str. 18-19) | Za słuszne... »

2014.04.19: Uwagi KDS do planu zagospodarowania Jazdowa

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa (części zachodniej). Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds... »

2013.04.11: Ile planów zagospodarowania naruszył projekt metra?

Jedną z przyczyn, dla których Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję środowiskową dla dokończenia II linii metra w Warszawie , była niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Mory. Inwestycja jest jednak... »

2013.02.11: Aktualizacja Studium - kolejne tereny zielone do likwidacji?

Rada Warszawy w najbliższych tygodniach zajmie się uchwałą o rozpoczęciu procedury zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Projekt uchwały nie jest jeszcze ostateczny i wciąż ulega zmianom... »

2012.10.11: Finanse w urbanizacji

Wielokrotnie w tej witrynie pisaliśmy o negatywnych konsekwencjach chaotycznej suburbanizacji i degradacji roli planowania przestrzennego . Analizując uwarunkowania planistyczne np. na potrzeby koncepcji sieci tras rowerowych dla... »

2012.03.27: Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Do: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. W związku z ogłoszeniem z dnia 28 grudnia 2011 r. o aktualizacji dwóch dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego... »

2012.01.16: Uwagi do planu Nowej Pragi II

Warszawa, 2012.01.13. Do: Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, stowarzyszenie Zielone Mazowsze... »

2011.11.27: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Portu Praskiego

Do wtorku 29 listopada można zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego, który obejmuje sam Port oraz tereny położone między Portem a ul. Targową. Autorzy planu z Miejskiej Pracowni... »

2010.01.25: Wniosek o sporządzenie MPZP dla obszaru Lasu Bielańskiego

Warszawa, 25.01.2010 r. Do: Pan Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta Warszawy Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Szanowny Panie Prezydencie! W nawiązaniu do ustaleń dnia 20 stycznia 2010 na spotkaniu z Panem przedstawicieli mieszkańców... »

2009.12.28: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Do: Prezydenta m. st. Warszawy. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania obszaru Czyste. W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące 1.Wnosimy o doprowadzenie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-55 | Dodaj nowy