Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-768

2008.10.11: Uwagi do koncepcji sieci tras rowerowych na Białołęce

Wypełniając ankietę oceniającą opracowaną przez Zielone Mazowsze roboczą wersję koncepcji sieci tras rowerowych dla dzielnicy Białołęka , 53 osoby złożyły wnioski i uwagi do koncepcji. W niniejszym materiale odnosimy się do zgłoszonych... »

2008.10.09: Uwagi BDiK do projektu trasy S2

Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej zgłasza następujące uwagi do projektu: Projekt budowy drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska”. Opracowanie: DHV Polska. Postulujemy: 1... »

2008.10.05: Rozwiązania rowerowe w Malmö

Malmö - miasto w południowej Szwecji, 270 tys. mieszkańców. Asfaltowe drogi rowerowe - warto zwrócić uwagę na szerokość. Bezkrawężnikowe połączenie przejazdu dla rowerów ze ścieżką oraz oddzielna sygnalizacja dla rowerów Włączenie ruchu... »

2008.10.03: Dla kierowców - estakada, dla cyklistów - wciąż żenada

Wiele źródeł obwieszcza dziś kierowcom radosną nowinę o otwarciu drugiej z estakad bielańskich. W tej atmosferze nie będzie łatwo przebić się z niezbyt optymistycznym uzupełnieniem tego wydarzenia, ale naszych czytelników może ono... »

2008.09.30: Udogodnienia dla rowerzystów na śródmiejskich ulicach ZDM

Warszawa, dnia 31.07.2008 r. Do: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście. W odpowiedzi na pismo UD-IX-WOD-0717-738/08 i w związku z wystąpieniem Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych, Zarząd Dróg Miejskich informuje, co następuje: 1... »

2008.09.21: ZDM chomikuje projekty?

Otrzymaliśmy interesujące pismo Inżyniera Ruchu do ZDM, z którego wynika, że ZDM z niezrozumiałych powodów hamuje realizację wielu istotnych zmian i inwestycji, składa projekty do Inżyniera Ruchu, a po otrzymaniu jego opinii - "zapomina" o... »

2008.09.19: Dereniowa - może kiedyś

Z cyklu odpowiedzi na interpelacje rowerowe radnego Dominiaka: Warszawa, dnia 19.09.2008r. Do: Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. W odpowiedzi na pismo znak BD-BR-MUT-0581-7-1-08 z dnia 12.08.2008r. w... »

2008.09.06: Konsultacje koncepcji rowerowej dla Białołęki

Mieszkańców Białołęki oraz osoby często odwiedzające tę dzielnicę na rowerze zachęcamy do zapoznania się z roboczą wersją koncepcji sieci białołęckich tras rowerowych, przygotowaną na zlecenie Urzędu Dzielnicy. Opracowanie można pobrać w... »

2008.09.05: Jeśli nie ma spychologii, to czemu trzeba pchać rower przez przejście?

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Dotyczy: ciągłości ścieżki rowerowej Pole Mokotowskie-Banacha. Nawiązując do dzisiejszego artykułu w Gazecie Stołecznej pt. Rowerowy tor przeszkód do Pola Mokotowskiego oraz repliki na stronie Zarządu Dróg... »

2008.09.05: Nie od razu (i ten) przejazd zbudowano

Motto: ZTM (...) realizuje przebudowę północnego odcinka ul. Kasprowicza na drogę dwujezdniową. Prowadzenie całej inwestycji przez jedną jednostkę miejską pozwala na optymalną koordynację robót. Andrzej Franków, Koordynator Działalności... »

2008.09.02: Polak potrafi: dobrych praktyk nigdy dosyć

Kiedy metro dojedzie do Młocin? Czy i jakie kary zapłaci wykonawca za opóźnienie? Na tych pytaniach skupia się dziś uwaga mediów i przyszłych pasażerów. Ale ogromny plac budowy na Młocinach to również nowe drogi rowerowe, których nie... »

2008.08.26: Prosto z mostu

-- pod takim tytułem 22 sierpnia ukazał się w witrynie ZDM następujący tekst: Wbrew opiniom, że rowerzyści nie będą mogli korzystać z Mostu Poniatowskiego, świetnie sobie oni radzą. Ruch pojazdów mechanicznych i rowerów odbywa się bez... »

2008.08.26: Biuro Drogownictwa i Komunikacji prosi o wyjaśnienie

Warszawa, 11 sierpnia 2008 r. Adresaci: Pani Anna Piotrowska p.o. Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Pan Marek Mistewicz p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Pan Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o. W... »

2008.08.25: Poczta pisma niesie, a Podleśna nadal w lesie

Warszawa, 10 stycznia 2008 roku Do: Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Działając na zasadzie §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszę skargę na następujące... »

2008.08.23: Dłuższa ścieżka na Fieldorfa

W 2007 roku Praska Grupa Rowerowa zapytała rowerzystów, na której z ulic dzielnicy Praga Południe najbardziej brakuje ścieżki rowerowej. Na pierwszym miejscu uplasowała się wówczas aleja Waszyngtona, a drugie miejsce zajęła ul. Fieldorfa... »

2008.08.21: Podporządkowanie zamiast uporządkowania

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo ROW-08-0019-01 oraz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż odcinek ścieżki rowerowej po wschodniej stronie Al. Jana Pawła II w rejonie C.H... »

2008.08.20: Uwagi do projektu ścieżki przy ul. Mehoffera-bis

Do: Faber Maunsell Polska Sp. z o.o. Dotyczy: projektu przebudowy ul. Mehoffera-bis. Odnośnie ww. projektu, wnosimy co następuje: 1. Należy dodać ok. 5 m łącznik od drogi rowerowej do ślepego zakończenia ul. Prząśniczek. 2. Przejazdy dla... »

2008.08.20: Czy uda się uniknąć dalszych slalomów?

W Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy Al. Jana Pawła II na odc. od Ronda ONZ do Al. Solidarności (wg projektu firmy KOM-PROJEKT). W spotkaniu wzięły udział... »

2008.08.19: Polak potrafi: Rzeźbienie w kostce

Jesteśmy ogromnie dumni, że nasza firma została wykonawcą tak ważnego dla stolicy przedsięwzięcia. To dla nas ogromne wyzwanie, ale też i satysfakcja będzie większa z dobrze wykonanego zadania - prezes Mostostalu SA Jarosław Popiołek o... »

2008.08.19: Będzie porządek na Kadetów?

Poniżej przedstawiamy odpowiedź ZDM na nasze pismo w sprawie zastawiania ścieżki przez samochody, nastepnie wyjeżdżające po niej na ulicę. Jak widać, przynajmniej część zgłaszanych problemów powinna wkrótce zniknąć. W odpowiedzi na... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-768 | Dodaj nowy