Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825

2007.05.08: Dziwne losy bielańskiego łącznika

W 2005 r. przedstawiliśmy propozycję dokończenia rozgrzebanej od pięciu lat inwestycji rowerowej wzdłuż ulic Podczaszyńskiego, Perzyńskiego i Rudnickiego na Bielanach . Musiały upłynąć dwa lata, by nasz pomysł (poparty wizją w terenie... »

2007.04.27: ZDM o wydzielaniu ścieżek z remontowanych chodników

Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie możliwości uzyskania pozytywnej opinii dla projektów organizacji ruchu ścieżek rowerowych wydzielanych przy okazji planowanych wymian nawierzchni chodników. Projekty... »

2007.04.24: Brak kolizji jako miara prawidłowości wykonania

Do: Marcin Jackowski W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8.01.2007 r., w związku z pismem ZDM/5512/DTBR-258/2006 i przekazanymi uwagami Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, co następuje: Ad.l. Przebudowa Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Górczewskiej... »

2007.04.15: Nie-dzielni rekordziści na Olimpii

Pogodna niedziela zachęciła do rowerowych przejażdżek tysiące warszawiaków. Warunki do handlu były wprost idealne, więc na bazar na terenie klubu sportowego Olimpia zjechało mnóstwo sprzedających i kupujących. Niestety (kolejny już raz... »

2007.04.14: Bielański przejazd techniczny ścieżkami rowerowymi

Zapraszamy użytkowników bielańskich ścieżek rowerowych chcących przekazać swoje uwagi na przejazd roboczo-techniczny z udziałem radnych dzielnicy Bielany, urzędników i rowerzystów. Kiedy: 14 kwietnia (sobota) Start: o godz. 14:00 spod... »

2007.04.10: Ścieżki dla poruszającego się z prędkościami przeciętnymi

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.01.2007 r., znak ROW-07-0001-01 i w nawiązaniu do spotkań w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, iż ścieżki rowerowe w Warszawie są urządzane i projektowane dla rowerzysty... »

2007.04.09: Rowerem po kolei

Nadchodzi letni sezon wypoczynkowy. Wielu turystów rowerowych odwiedzi zapewne północne rejony Polski kuszące lasami, jeziorami i pofałdowanym krajobrazem. Planujących rowerowe wakacje na Pomorzu Zachodnim zachęcamy do przejechania się... »

2007.04.05: Uwagi do projektu skrzyżowania Puławskiej i Pileckiego

Uwagi i propozycje do projektu przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Puławska / Poleczki / Pileckiego: 1. Poszerzyć przejazdy po południowej i wschodniej stronie skrzyżowania (w tym przez jezdnie prawoskrętów w narożnikach pn-wsch. i pd... »

2007.04.02: Jak hartowała się stal, cz. 2

Niniejszym kontynuujemy prezentację prac nad największym jak dotąd stricte rowerowym projektem w historii miasta stołecznego Warszawy, czyli ścieżką Radzymińska - al. Solidarności - Jagiellońska. Zaczęliśmy od najtrudniejszego... »

2007.03.30: Wiosenny stan nadwiślańskiej ścieżki rowerowej

Zdewastowany znak między mostem średnicowym a Poniatowskiego. Kostka Bauma w pobliżu Pomnika Syreny. Wyłamany słupek na ścieżce za BUWem. Więcej zdjęć tras rowerowych po zimie: http://pd.un... »

2007.03.27: Bezpieczniej na Puławskiej i Regulskiej

Zanosi się, że dzięki konsultacjom rozwiązań rowerowych na ulicy Puławskiej i Regulskiej po ich przebudowie będziemy nieco bardziej zadowoleni, niż zdegustowani. Wczoraj odbyło się czwarte spotkanie w obydwu sprawach - tym razem jednak... »

2007.03.21: Wydzielmy ścieżki z remontowanych chodników

W związku z przedstawieniem przez Zarząd Dróg Miejskich planu wymiany nawierzchni na rok 2007, wnioskujemy o wydzielenie dróg dla rowerów w ramach ujętych w ww. planie remontów następujących chodników: - Jana Pawła II (tab. Siły obce... »

2007.03.16: Jak hartowała się stal, czyli projekt pewnego skrzyżowania

Od paru miesięcy trwają prace projektowe nad drogami rowerowymi wzdłuż ul. Radzymińskiej, al. Solidarności i Jagiellońskiej. Będzie to największy jak dotąd stricte rowerowy projekt budowlany w historii Warszawy - łącznie trasa liczy sobie... »

2007.03.14: Maraton konsultacyjny u Inżyniera Ruchu

Już od paru tygodni nie byliśmy zapraszani na żadne rady techniczne czy inne konsultacje. Zaczęliśmy się więc powoli martwić, że Warszawa nie zdąży do 2020 roku zrealizować obiecanych w Strategii rozwoju i Studium Uwarunkowań i Kierunków... »

2007.02.22: Ruch pod prąd nie dla Bielan

Do: Zarząd Dróg Miejskich Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w odpowiedzi na pismo ZDM/5512/DTBR/295/2006 uprzejmie informuje, że parametry techniczne zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego oraz... »

2007.02.15: ZDM obiecuje renowację oznakowania P-23

Dot. Oznakowania dróg rowerowych znakiem P-23 W odpowiedzi na Państwa pismo nr ROW-07-0008-01 Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą wymiarów znaku P-23 wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w... »

2007.02.12: Opinia o projekcie drogi rowerowej Radzymińska - Al. Solidarności - Jagiellońska

Zielone Mazowsze opiniuje pozytywnie projekt drogi rowerowej w ulicach Radzymińska, Al. Solidarności i Jagiellońska w wersji przedstawionej przez KomProjekt s.c. na Radzie Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie w dniu 6.02.2007... »

2007.02.11: Co to jest: płaskie, białe, dwoi się i troi, i rośnie w oczach?

Choć tendencję panującą ostatnimi laty w stołecznej infrastrukturze rowerowej trudno nazwać rozwojem, występuje w niej jeden element o zdecydowanie rozwojowym charakterze: oznakowanie poziome na drogach rowerowych (symbole roweru znane pod... »

2007.02.05: Znaki drogowe pseudolosowe: ul. Broniewskiego przy Perzyńskiego

W nawiązaniu do materiału o zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Inżyniera Ruchu prezentujemy kolejny odcinek z serii błędów oznakowania na stołecznych drogach rowerowych. Oznakowanie przejazdu rowerowego przez ul... »

2007.01.31: Powrót do przyszłości czyli rowerem przy estakadach bielańskich

26 stycznia odbyło się w ZDM spotkanie poświęcone ruchowi rowerowemu i pieszemu przy remontowanych estakadach bielańskich . Oprócz gospodarzy wzięli w nim udział Pełnomocnik Stanisław Plewako, Radni Joanna Radziejewska i Ilona Soja... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-825 | Dodaj nowy