Zmiany wprowadzone

$h=Kto jest kim w Warszawie?
$k=rso.rso
$a=
$d=2007.09.14
$z=300
$o=
$b=

<b>Adres:</b> Chmielna 120, 00-801 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.zdm.waw.pl
, zdm@zdm.waw.plkancelaria@zdm.waw.pl


http://www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/ulice-zdm/##Pogotowie Drogowe ZDM

<b>WWW:</b>
http://www.zdm.waw.pl/pogotowie-drogowe/<b>Adres:</b> Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.zom.waw.pl
, zom@zom.waw.pl<b>Adres:</b> Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.ztp.waw.pl
, sekretariat@ztp.waw.plhttp://www.ztp.waw.pl/tereny

<b>Adresy, WWW, email:</b>


http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/default.htm<b>Adres:</b> ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

<b>WWW, Email:</b>
http://www.zmp.internetdsl.pl/
, sekretariat@zmp.internetdsl.pl

#Biuro Drogownictwa i Komunikacji

<b>Adres:</b> Solec 48, 00-382 Warszawa<b>Email:</b> sekretariat.ir@um.warszawa.pl<b>Email:</b> drogownictwo@um.warszawa.pl

<b>WWW, Email:</b>
http://www.ztm.waw.pl/
, ztm@ztm.waw.pl

#Prezydent m.st. Warszawy

<b>Adres:</b> Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa<b>Email:</b> ksp.wrd@policja.waw.pl lub prewencja.ksp@policja.waw.pl

#Zbiorcza lista


download://rower/poradnik_aktywnego_rowerzysty-wkladka.pdf

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.