Zmiany wprowadzone

$h=Jak uratować węzeł Marynarska dla rowerów.
$k=
$a=
$d=..
$z=321
rowerów
$k=ścieżki, włochy, mokotów
$a=Paweł Ziniewicz
$d=2020.07.31
$z=

$o=
$b=

#Rowerzysta z buta

Projektanci węzła Marynarska potraktowali rowerzystów z buta. Uznali, że setki metrów z zachodubuta, wysyłając ich na wschód powinni pokonywać per pedes, korzystając ze schodówschody lub do ciasnych wind. Zaniechania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad miały swoje konsekwencje. Podczas tworzenia planu "Programu<q>Programu Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020" nie uwzględniono całego ciągu Łopuszańska&#8211;Hynka&#8211;Sasanki&#8211;Marynarska, argumentując brakiem2020</q> pominięto cały ciąg Łopuszańska &#8211; Hynka &#8211; Sasanki &#8211; Marynarska, ze względu na brak infrastruktury rowerowej na węźle. Jako alternatywny uznano ciąg 17 Stycznia&#8211;Cybernetyki. Trasa ta ma jednak niską jakość, a dla niektórych relacji oznacza znaczne nakładanie drogi. Szczególnie dotyczy to pracowników biurowców po północnej stronie ul. Marynarskiej. Przebudowa Marynarskiej dodatkowo utrudniła przedostanie się pomiędzy północną a południową stroną korpodzielnicy. W związku z tym chcielibyśmy zaprezentować rozwiązanie, które wykorzystuje istniejącą infrastrukturę na węźle w celu poprawy komunikacji rowerowej w relacji wschód-zachód.

#Węzeł na wyrost

Trasa ekspresowa S79 ma być z jednej strony przedłużeniem trasy ekspresowej S7 (z Krakowa). Z drugiej strony mamiała przechodzić w planowaną trasę NS. Aby uniknąć znaczącej przebudowy węzła podczas wydłużania trasy, na zapas wybudowano jezdnie i łącznice. Jednak trasa NS do tej pory nie powstała, więc nie odbywa się po nich ruch pojazdów. Wjazd blokują betonowe bariery. Latarnie oświetlają puste jezdnie.

#Niech nie zarasta trawą

marynarska-194_1.jpg
Proponowane rozwiązanie opiera się na przeznaczeniu fragmentu pasa ruchu ogólnego dla ruchu rowerowego, wykorzystaniu nieużywanych łącznic i budowie 300-metrowego odcinka drogi dla rowerów

marynarska-194_4.jpg
Po stronie wschodniej należy wygrodzić z jezdni prawy pas ruchu za pomocą barier betonowych i przeznaczyć na ruch rowerowy (kolor fioletowy). Pas ruchuruchu, zamiast przed wiaduktemwiaduktem, zaczynałby półzatokąsię pół-zatoką w miejscu gdzie obecnie zatrzymują się autobusy. Nie odbiłoby się to znacząco na przepustowości, gdyż liczba pasów się nie zmniejsza. Poprawiłoby się za to bezpieczeństwo poprzez osłonięcie autobusów w zatoce. Wygrodzony dla rowerów fragment należy połączyć z istniejącą droga dla rowerów wzdłuż Marynarskiej (kolor czerwony). Od strony zachodniej przechodziłby w łącznicę (kolor zielony)

marynarska-194_3.jpg
W poprzecznie postawionych betonowych barierach należy utworzyć przerwy umożliwiające przejazd rowerem (kolor niebieski). Można wykonać przejazd przez przez bariery energochłonne lub ominąć je na około.

marynarska-194_2.jpg
Pomiędzy drogą dla rowerów przy ul. Żwirki i Wigury a łącznicą należy wykonać 300 m drogi dla rowerów (kolor czerwony). Należy rozebrać bariery i zniwelować krawężnik (kolor niebieski), aby rowerzyści mogli bezpiecznie wjechać na jezdnię łącznicy. Pozostawiona szerokość jest wystarczająca dla rowerów (kolor zielony).


#Dokumentacja fotograficzna

marynarska-194_4a.jpg
Przed rozwidleniem wykształca się dodatkowy pas. Przestrzeń dla rowerzystów można uzyskać,uzyskać wygradzając ten pas za pomocą betonowych barier. Nie wpłynie to na przepustowość układu drogowego, gdyż wcześniej też są 3 pasy. Do tego miejsca można poprowadzić drogę dla rowerów, wykorzystując część wystarczająco szerokiego pasa zieleni.

marynarska-194_5.jpg
O ile zazwyczaj nie jesteśmy entuzjastami zatok, to w tym miejscu zatoka być powinna. Geometria drogi pozwala na rozwinięcie wyjątkowo dużych prędkości co może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami ze stojącymi w nietypowym miejscu autobusami. Zatokę można by utworzyć na zlikwidowanym tymczasowo pasie. Jak widać na zdjęciu - wiaduktem odbywa się także ruch ciężki.

marynarska-194_6.jpg
Przyroda upomina się o swoje... Istniejącą infrastrukturę warto wykorzystać lepiej.

marynarska-194_7.jpg
Podjazd/zjazd jest dosyć łagodny. To trasa główna ruchu przyspieszonego.

marynarska-194_8.jpg
Jazdę można kontynuować gruntową ulicą Iłżecką, która prowadzi do skrzyżowania Żwirki i Wigury z 1 sierpnia.

marynarska-194_9.jpg
Nieczynne jezdnie rozdziela pas z kostki i bariery. Przejazd na drugą jezdnię można utworzyć, rozbierając fragment barier lub omijać je na około.

marynarska-194_10.jpg
Druga łącznica jest w poziomie ziemi.

marynarska-194_11.jpg
Na końcu łącznicy należy usunąć fragment bariery energochłonnej i zniwelować chodnik (ewentualnie zrobić podjazd). Do ul. Żwirki i Wigury należy dobudować 300 m drogi dla rowerów.

#Przyszłość

Przedstawione rozwiązanie może funkcjonować do czasu budowy trasy NS. Powinno być zastąpione rowerową infrastrukturą,Jeśli trasa NS powstanie, w ramach jej projektu należy uwzględnić wydzieloną infrastrukturę rowerową, która naprawi zaniedbania powstałe podczas budowyzaniechania z czasów projektowania węzła.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.