2016.06.30: al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka

ZM-16-0695-01-MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do projektu modernizacji al. Jana Pawła II oraz ronda Czterdziestolatka, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem zachodniej strony ronda Czterdziestolatka jest to zaprezentowane na rysunku 2 (mniejsze odgięcie drogi dla rowerów i chodnika, krótsza droga ewakuacji, przejście dla pieszych częściowo w świetle chodnika, a nie w całości celujące w schody po stronie północnej).

2. Analogiczne rozwiązanie powinno zostać zastosowane po wschodniej stronie ronda. Dodatkowo, szerokość pasów ruchu powinna zostać ograniczona do 3,0m. Pozwoli to na wygospodarowanie miejsca na przejście dla pieszych (a może i przejazdu dla rowerzystów) przez całą długość ulicy. Alternatywnym wyjściem byłoby wykorzystanie opisanej powyżej przestrzeni na przejazd rowerowy, a wyznaczenie przejścia dla pieszych po wschodniej stronie wyjść z przejścia podziemnego.

3. Droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy powinna zostać doprowadzona przynajmniej do Dworca Centralnego, będącego jednym z podstawowych celów podróży w okolicy. Projekt, w którym droga dla rowerów kończy się na wysokości centrum handlowego, mija się z celem. Miejsce na drogę dla rowerów można wygospodarować poprzez bardziej efektywne wykorzystanie pasa drogowego, ograniczając szerokość jezdni do jednego pasa ruchu. Dodatkowe miejsce można pozyskać również zamieniając parkowanie skośne na równoległe. Należy wziąć pod uwagę znaczącą, w dużym stopniu niewykorzystaną podaż miejsc parkingowych pod CH Złote Tarasy, jak też planowany parking podziemny pod ul. Emilii Plater.

4. Biorąc pod uwagę brak możliwości przejechania na drugą stronę al. Jana Pawła II na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej, należy zapewnić przejazd rowerowy po północnej stronie ronda Czterdziestolatka (por. schemat powyżej). Jest to istotne również ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości dojazdu do Dworca Centralnego.

5. Przejścia przez wjazdy na drogi serwisowe po obu stronach Dworca Centralnego powinny biec w osi ciągu pieszego, a nie prostopadle do jezdni. Szerokość wjazdów powinna zostać ograniczona do minimum.

6. Łączniki do ślepych zakończeń dróg lokalnych (Śliska, Sienna) są dwukierunkowe, więc powinny być w osi jezdni, a nie przytulone do krawężnika.

7. Należy zrezygnować z zatoki autobusowej na południowym wylocie z ronda ONZ. Zatoka bardzo ogranicza szerokość chodnika, poza tym zlokalizowana została po wewnętrznej stronie łuku, więc ruszający autobus będzie miał ograniczoną widoczność na nadjeżdżające pojazdy. Ewentualnie, jeśli bezwzględnie konieczne jest akurat w tej lokalizacji miejsce na dłuższy postój 174, to należy ograniczyć zjazd z ronda na południe do 2 pasów ruchu, a zaraz za przejściem zrobić poszerzenie do 3 pasów i na początku tego poszerzenia przystanek.

8. Droga dla rowerów przy wylocie z ronda ONZ powinna zostać odsunięta od przejścia dla pieszych, tak by zapewnić miejsce na kumulację pieszych. Najprostszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby ograniczenia szerokości jezdni na wysokości przejścia do dwóch pasów ruchu (zmiana pasa lewo-prosto na rondzie na tylko-lewo).

9. W ramach przebudowy wskazane byłoby wyprostowanie slalomowego przebiegu drogi dla rowerów w ciągu Prosta - Świętokrzyska (w płd-wsch. narożniku ronda ONZ). Aktualnie nieczytelne jest dla wszystkich, gdzie rowerzysta jedzie i gdzie będzie za sekundę.

10. Wloty Złotej (x2) i Chmielnej powinny zostać zwężone do 5,5 m. W obecnej formie projekt to zaproszenie do parkowania na przejściach dla pieszych i przed przejściami.

11. Przejazd przez Chmielną odsunięty jest od krawędzi jezdni o 7,5 m - to w zasadzie gwarancja tego, że będzie blokowany przez drugi samochód, który będzie chciał się zmieścić za pierwszym (patrz np. Białostocka / Targowa). Należy zmniejszyć odsunięcie do 5,0 m.

12. Przejazd przez Nowogrodzką zlokalizowany jest a) w sposób, który bardzo utrudni kontynuację DDR; b) w ciągu chodnika, więc piesi będą chodzić po przejeździe zamiast po przejściu. Niepotrzebnie wykonano odsunięcie o 5 m względem krawędzi pasa do skrętu w prawo - skoro jest wydzielony pas do skrętu w prawo, to nie trzeba takiego odsunięcia, można konsekwentnie prowadzić DDR 1 m od krawędzi tego pasa, tak by rowerzysta był widoczny w lusterku.

13. Przejścia i przejazdy bez sygnalizacji powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika/DDR.

14. Projekt powinien uwzględniać lokalizację przejścia dla pieszych w połowie drogi pomiędzy rondem Czterdziestolatka a rondem ONZ, tj. przewidywać miejsca na azyle, dojście do jezdni, ew. światła itp.

15. Na wschodniej jezdni Chałubińskiego należy zwęzić pasy ruchu do 3,0 m, tak by umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni, zniechęcić do niebezpiecznych zachowań na jezdni i wykorzystać w pełni możliwości, jakie daje przebudowa skrzyżowania.

16. Wskazane byłoby uwzględnienie stacji roweru publicznego bezpośrednio przy Rondzie Czterdziestolatka.

17. Powierzchnia wyłączona z ruchu na rogu ul. Nowogrodzkiej i Chałubińskiego powinna zostać wykorzystana do poszerzenia chodnika i wygospodarowania miejsca na zieleniec.