Pismo do Urzędu Dzielnicy Ochota

Nawiązując do planów przebudowy ul. Archiwalnej, cieszę się, że ulica zostanie uporządkowana oraz wprowadzone zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo i ułatwiające poruszanie się (wyniesione przejścia dla pieszych i tarcze skrzyżowań). Jednocześnie proszę o uwzględnienie w projektach wyników tegorocznego budżetu partycypacyjnego oraz doświadczeń w zakresie skośnych miejsc do parkowania.

Po pierwsze, w tegorocznym budżecie partycypacyjnym (BP2017) wygrał m.in. projekt "Rakowiec przyjazny dla wszystkich" [zobacz >>>], w którym przewidziano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Archiwalnej. Powinno to zostać uwzględnione w organizacji ruchu już teraz, by uniknąć wymiany znaków po paru miesiącach.

Po drugie, doświadczenie pokazuje, że w przypadku skośnych i prostopadłych miejsc parkingowych, kierowcy automatycznie dojeżdżają "do oporu", tzn. do momentu, gdy koła samochodu napotkają na krawężnik. Skutkuje to najeżdżaniem na chodnik maską pojazdu i zwężeniem jego efektywnej szerokości (taki problem występuje np. na Dalekiej).

Tymczasem przewidziany w projekcie chodnik i tak jest bardzo wąski (uniemożliwia np. minięcie się dwóch osób na wózkach).

W związku z tym konieczne jest jego zabezpieczenie przed najeżdżaniem samochodów, przynajmniej poprzez wyposażenie miejsc parkingowych w progi najazdowe/ograniczniki parkingowe/stopery parkingowe, sygnalizujące dokąd powinno się dojechać kołami, by maska nie wystawała na chodnik.

Progi powinny zostać umieszczone w odległości minimum 0,5m od krawędzi miejsca parkingowego, pod kątem najazdu, tak by po dojechaniu do progu kołami, maska mieściła się w miejscu parkingowym, a nie wystawała na chodnik.

Przy okazji zwracam uwagę, że korzystniejszym rozwiązaniem od indywidualnego znakowania progów spowalniających, byłoby oznakowanie całego kwartału Dickensa-Grójecka-Pawińskiego-Banacha jako strefy "Tempo 30". Pozwoliłoby to ograniczyć się do czterech znaków strefowego ograniczenia prędkości w całym kwartale.

Do wiadomości: Centrum Komunikacji Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności

Projekt przebudowy ul. Archiwalnej

PDF, 3839 kB