Zespół Pełnomocnika m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego nawiązał kontakt z Dyrekcją Centrum Arkadia.

W rozmowie z Dyrektorem ds. Administracyjnych Arkadii, Panem Danielem Kwiatkowskim, Marek Utkin z ramienia Pełnomocnika omówił kwestię parkowania rowerów. Dyrektor Kwiatkowski poinformował, że ze względu na bardzo dużą popularność stojaków, przed rozpoczęciem przyszłego sezonu Dyrekcja Centrum zamierza zwiększyć przynajmniej dwukrotnie liczbę miejsc parkingowych dla rowerów.

Dyrektor Kwiatkowski powiedział również, że zastanawiano się nad udostępnieniem parkingu samochodowego rowerzystom, ale ze względu na bezpieczeństwo dojazdu do miejsc parkingowych zrezygnowano z tej koncepcji.

Dyrekcja Arkadii prowadziła rozmowy z Policją na temat bezpieczeństwa rowerów parkujących przed budynkiem. Największy problem (teren jest nadzorowany), stanowią profesjonalni złodzieje rowerów, posługujący się metodą "lockpicking", czyli otwierania zapięć narzędziami niewiele większymi od klasycznych kluczy (włącznie ze skuwkami od długopisów do otwierania zapięć na kluczyk rurkowy).

Biorąc pod uwagę poważne traktowanie problemów rowerzystów przez Dyrekcję Centrum Arkadia, wypadałoby sobie życzyć, żeby i inne instytucje tego rodzaju wykazywały równie życzliwe podejście. Jak dowodzą badania niemieckie, rowerzyści zajmują drugie miejsce (po pieszych korzystających z transportu publicznego), pod względem czasu przebywania w centrach handlowych i hipermarketach, a kierowcy są na ostatnim miejscu. A czas pobytu w centrum handlowym przekłada się na wartość zakupów - produkty nabywane przez rowerzystów i pieszych mogą być mniejsze objętościowo, niż dokonywane przez osoby przyjeżdżające samochodami, ale miewają wyższą cenę.