PWŚ-7616/BK/99

W odpowiedzi na pismo z 18.03.99 w sprawie podejmowanych przez naszą gminę działań na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej, Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Gminy Warszawa - Bielany przesyła poniższą informację do wykorzystania w Waszej działalności.

Rada Gminy Warszawa - Bielany podjęła w roku 1997 uchwałę w sprawie rozwoju komunikacji rowerowej wraz z harmonogramem budowy dróg rowerowych w oparciu o "Projekt układu dróg rowerowych w Gminie Warszawa - Bielany" autorstwa A. Zalewskiego [zobacz >>>]. Realizując przyjęty program rozwoju dróg rowerowych dotychczas wykonano:

1. modernizację drogi w ul. Podleśnej, którą przedłużono do AWF;

2. w br. będzie budowana droga rowerowa na trasie ul. Ogólna - Park Olszyna - Broniewskiego - Wolumen (2,6 km) oraz rowerowy szlak turystyczny o nawierzchni gruntowo - żwirowej ze Wzgórza Kamedułów przez Młociny do Dąbrowy Leśnej (7 km);

3. zostanie zlecony projekt techniczny kolejnej drogi rowerowej, która będzie realizowana w r. 2000;

4. zgodnie z "Projektem układu dróg rowerowych w w Gminie Warszawa - Bielany" tworzone są na terenie Bielan strefy ograniczonej prędkości (progi zwalniające + oznakowanie dot. całych kwartałów ulic), w obrębie których rowery mogą się bezpiecznie poruszac po jezdniach.

Realizowane w naszej gminie inwestycje "rowerowe" są sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W br. nakłady wyniosą 650 000 zł (w tym na budowę nowych dróg i projekty ok. 550 000 oraz ca 100 000 na stojaki rowerowe).

Organizacyjnie w naszym Urzędzie za przygotowywanie projektów i realizację ww. uchwały Rady Gminy odpowiada Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska (inspektor Bogusław Królikowski, tel. 663-65-49), natomiast realizacja inwestycji należy do Wydziału Inwestycyjno - Remontowego.

Zapraszamy na Bielany.

Z poważaniem.

Naczelnik Wydziału
mgr Mirosława Włodek