Pismo ZM do burmistrza Bielan

Pan Karol Szadurski
Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany
Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72

Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma PWŚ-7616/BK/99)

Szanowny Panie,

Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas konsekwentna realizacja kolejnych odcinków dróg dla rowerów na terenie gminy Bielany. W nawiązaniu do kwestii poruszonych w Państwa piśmie oraz na spotkaniu, które odbyło się 14 kwietnia br. w Wydziale Ochrony i Kształtowania Środowiska, chcielibyśmy przekazać następujące materiały:

1. Raport o stanie ścieżki rowerowej Podleśna-Marymoncka-Zjednoczenia-Kasprowicza;

2. Postulaty SKE ZM w sprawie infrastruktury rowerowej na terenie gminy Warszawa-Bielany;

3. Postulaty SKE ZM w sprawie stojaków na rowery;

4. Dwa ostatnie numery warszawskiego biuletynu rowerowego "Kółka Dwa".

Mamy nadzieję, że materiały te spotkają się z Państwa zainteresowaniem i okażą się pomocne w Państwa pracy. Życzymy powodzenia w realizacji planów i prosimy o bieżące informowanie o podejmowanych przez Państwa działaniach w kierunku rozwoju i promocji komunikacji rowerowej.

Otrzymują:

1. Pan Karol Szadurski, Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany

2. Pan Bogusław Królikowski, Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska

3. Pan Paweł Sondij, Wydział Inwestycyjno-Remontowy

Raport o stanie bielańskiej ścieżki rowerowej

Przebieg: Podleśna - Marymoncka - Al. Zjednoczenia - Kasprowicza.

Stan na 1.06.1999.

Km Opis Propozycje
0,0 Szlak Wisły na wysokości ul. Podleśnej, przypuszczalny początek ścieżki -
0,0-0,3 Nieoznakowany odcinek od Wisłostrady do Gwiaździstej Uzupełnić oznakowanie pionowe i poziome tak by połączyć Szlak Wisły ze ścieżką wzdłuż Podleśnej
0,3 Skrzyżowanie Gwiaździsta / Podleśna, początek oznakowanej ścieżki. -
0,3-1,8 (wzdłuż ul. Podleśnej) Szeroka, wygodna ścieżka o dobrej nawierzchni, dobrym pomysłem oddzielenie ścieżki od chodnika krawężnikiem Wykonać oznakowanie poziome
0,75 Przystanek ZTM Klaudyny, oznakowany wjazd do Lasku Bielańskiego -
1,8 Skrzyżowanie Podleśna / Marymoncka -
2,2 Skrzyżowanie Marymoncka / Al. Zjednoczenia (główna brama AWF) -
2,3 Bardzo niebezpiecznie: przejazd przez Al. Zjednoczenia i ul. Cegłowską bez żadnego oznakowania, ani pionowego ani poziomego, ograniczona widoczność Oznakować przejazd
2,6 Nieoznakowany przejazd przez ul. Barcicką Oznakować przejazd
2,7 Skrzyżowanie Al. Zjednoczenia / Kasprowicza -
2,7-3,3 (wzdłuż ul. Kasprowicza) Ścieżka poprowadzona razem z chodnikiem, wyróżnia się jedynie kolorem kostki; duże natężenie ruchu pieszego. Wyraźniejsze oznakowanie: np. białe linie rozgraniczające ścieżkę od chodnika i miejsc parkingowych.
3,1-3,2 Wjazdy na parkingi przed budynkami Kasprowicza 60 i 64 - kilkucentymetrowe krawężniki. Zniwelować krawężniki
3,0-3,3 Samochody parkują na ścieżce, trawniku lub chodniku (blokując ruch, niszcząc zieleń lub zmuszając pieszych do korzystania ze ścieżki) Zwiększyć intensywność patroli Straży Miejskiej w tych okolicach lub fizycznie uniemożliwić wjazd na chodnik, ścieżkę i trawnik za pomocą słupków
3,3 Ul. Kasprowicza przy Lasku Lindego, koniec ścieżki, oznakowany wjazd do Lasku -

Postulaty w sprawie infrastruktury rowerowej na terenie gminy Warszawa-Bielany

1. Przy uspokajaniu ruchu za pomocą progów zwalniających (tzw. śpiących policjantów) należy pamiętać o pozostawianiu w nich przepustów dla rowerów.

2. Uchwałą Zarządu Miasta nr 188/C/96 Zarząd Dróg Miejskich został zobowiązany do tworzenia wzdłuż wszystkich budowanych lub modernizowanych ulic warunków dla ruchu rowerowego. Niestety, często "zapomina" o tym obowiązku. Prosimy o dopilnowanie, by nie zapomniał podczas prac prowadzonych na terenie Gminy Bielany (m.in. budowa Trasy AK, rozbudowa ul. Powązkowskiej, Powstańców Śląskich, Reymonta i Rudnickiego).

3. Prosimy również o dopuszczenie ruchu rowerów na ul. Dewajtis oraz dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na lokalnych ulicach jednokierunkowych.

4. Za najpilniejsze do realizacji uznajemy następujące odcinki ścieżek rowerowych:

a. Broniewskiego odc. Ogólna - Wolumen, ze względu na duże znaczenie komunikacyjne i gotowy projekt techniczny;

b. ciąg Sokratesa - Conrada - Reymonta (od Kasprowicza do Broniewskiego), ze względu na możliwość wykorzystania istniejących chodników (konieczne jedynie wykonanie przejazdów oraz oznakowania, ew. wyremontowanie fragmentów nawierzchni), a co za tym idzie niewielkie koszty wykonania;

c. ciąg Kolektorska - al.Słowiańska - Kasprowicza (od kładki nad Al. Armii Krajowej do Al. Zjednoczenia) wraz z odgałęzieniem w stronę ścieżki (a) (od PKS Marymont do ul. Ogólnej), ze względu na konieczność stworzenia dogodnych połączeń z Żoliborzem;

d. ciąg Podczaszyńskiego - Perzyńskiego (od Marymonckiej do Broniewskiego), ze względu na centralne położenie i możliwość połączenia tras wzdłuż Podleśnej, Marymonckiej, Kasprowicza, Schroegera i Broniewskiego.