Wniosek ogólnodzielnicowy na Ochocie daje wyjątkową szansę, by ułatwić życie pieszym i pokonać niemoc dzielnicy we wdrażaniu rozwiązań pozwalających rowerzystom jeździć po ulicach lokalnych zamiast po chodnikach [zobacz >>>] . Jeśli nie chcesz, aby przez kolejne pięć lat nic się zmieniło, zagłosuj na:

Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie

Projekt pozwoli wygodnie i bezpiecznie poruszać się na rowerze po Starej Ochocie, bez przeszkadzania pieszym i konieczności korzystania z ruchliwych ulic (Grójecka, Kopińska czy Wawelska). Umożliwi rowerzystom ominięcie odcinków, gdzie ze względu na buspasy powinni jechać środkowym pasem. Pozwoli przedostać się przez Raszyńską i Wawelską, zarówno rowerzystom jak i pieszym.

Lokalizacja: obszar ograniczony ulicami: Al. Jerozolimskie, Grzymały, Kopińską, Wawelską i Raszyńską.

Projektodawca: Joanna Kędziora.

Propozycja projektu ma charakter ogólnodzielnicowy.

Wynik weryfikacji formalnej: pozytywny.

Opis

Projekt polegać będzie na stworzeniu tras dla pieszych i rowerzystów alternatywnych względem najbardziej ruchliwych ulic (Raszyńskiej, Grójeckiej, Grzymały, Wawelskiej, Alej Jerozolimskich) poprzez

1) udostępnienie wybranych jednokierunkowych ulic dla ruchu rowerowego w obu kierunkach: Tarczyńskiej (odc. Daleka - Raszyńska), Mochnackiego, Mianowskiego, Pługa...

...które wraz z dwukierunkową ulicą Asnyka stworzą rowerową alternatywę dla Grójeckiej i Raszyńskiej...

...jak też Spiskiej, Barskiej (odc. Białobrzeska - Grójecka), Słupeckiej i Sękocińskiej, które stworzą alternatywne trasy dla Grzymały/Kopińskiej, Jerozolimskich i Niemcewicza,

2) wytyczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez Raszyńską, co pozwoli kontynuować podróż Koszykową, bez korzystania z Al. Jerozolimskich,

3) wytyczenie przejazdu rowerowego przez ul. Wawelską równoległego do istniejącego przejścia dla pieszych łączącego ulice Korzeniowskiego i Marii Skłodowskiej-Curie, co pozwoli kontynuować podróż bez korzystania z Grójeckiej,

4) wytyczenia drogi dla rowerów łączącej ul. Barską z ul. Szczęśliwicką wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Szczęśliwicką (wspólna sygnalizacja dla przejazdu i przejścia dla pieszych).

Projekt będzie spójny z już zaprojektowanym i planowanym do wdrożenia w bieżącym roku pasem rowerowym na Raszyńskiej, który ma zaczynać się właśnie od Tarczyńskiej, jak też istniejącym pasem rowerowym na Koszykowej [zobacz >>>].

Wytyczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez Raszyńską umożliwi poruszanie się pieszych i rowerzystów w ciągu ulic Tarczyńska - Koszykowa bez konieczności nadkładania drogi przez plac Zawiszy.

Realizacja projektu wymagać będzie uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego. Należy uzupełnić oznakowanie pionowe o tabliczki nie dotyczy rowerów oraz wytyczyć przejazdy przez Raszyńską / Koszykową, Wawelską i Szczęśliwicką. Należy też zamienić tabliczkę na wjeździe na wąską ulicę osiedlową, jaką jest Tarczyńska, ze strefy 50 na strefę 30 i zamontować wyspowy próg spowalniający na wysokości wyjazdu spod hotelu Sobieski, gdzie przechodzą piesi idący wzdłuż Raszyńskiej.

[Warto przy tym przypomnieć, że Ochota jest pionierem jeśli chodzi o dopuszczanie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowych odcinkach dróg - na zdjęciu jezdnia przed Medicover przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje już od kilkunastu lat. Niestety, od tego czasu Ochotę wyprzedziły inne dzielnice - projekt daje szansę ponownie wysunąć się na przód.]

Projekt pozwoli uzyskać efekt wartości dodanej z już zrealizowanymi i przygotowywanymi do realizacji działaniami w zakresie wytyczania pasów dla rowerów, co spotkało się z poparciem Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Uzasadnienie

Obecnie rowerzyści zmuszeni są korzystać z ruchliwych ulic, na których rzadko przestrzegane są ograniczenia dotyczące prędkości, przez co są one nieprzyjazne zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Na mniejszych ulicach jednokierunkowych z kolei rowerzyści muszą w jednym kierunku poruszać się po chodniku, co jest niewygodne zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Przy Raszyńskiej, trzeba nadłożyć 200 m przy przejściu z Tarczyńskiej do Koszykowej, a na Grójeckiej i w Al. Jerozolimskich rowerzyści muszą jechać środkowym pasem. Projekt pozwoli rozwiązać wszystkie te problemy, skracając drogę pieszym i umożliwiając rowerzystom ominięcie ulic głównych i korzystanie ze znacznie bardziej przyjaznych dla niezmotoryzowanych ulic lokalnych.

Wstępny kosztorys

Projekt organizacji ruchu: 2,2 km * 30000 zł

Zmiana oznakowania pionowego (21 x tabliczki "nie dotyczy rowerów", 8 x przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, ograniczenie prędkości do 30 km/h na Tarczyńskiej): 2000 zł

Zmiana oznakowania poziomego: przejście dla pieszych i sześć przejazdów dla rowerzystów: 2500 zł

Utwardzenie wysepki między jezdniami ul. Raszyńskiej: 10 m2 nawierzchni z płyt betonowych: 500 zł

Zmiana oznakowania poziomego: 200 m pasa dla rowerów na Tarczyńskiej: 5000 zł

Wyspowy próg spowalniający na wjeździe na Tarczyńską: 3000 zł

Wydzielona droga dla rowerów łącząca ul. Barską ze Szczęśliwicką (nawierzchnia asfaltowa, 25 mb): 12500 zł

Całkowity koszt projektu: 91500 zł

Załączniki

Lokalizacja proponowanych usprawnień, skrót DDR oznacza drogę dla rowerów (źródło podkładu: Google Maps).

Skrzyżowanie Raszyńska / Tarczyńska / Koszykowa.

Twój głos może mieć większą moc od stanowisk Rady Dzielnicy [zobacz >>>] - zagłosuj od 20 do 30 czerwca, i namów innych do głosowania!

Wynik głosowania

Projekt zdobył 2952 głosy (37% głosujących), zajął 1. miejsce w kategorii projektów ogólnodzielnicowych na Ochocie i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!