10. Bezpieczny przejazd rowerowy
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu zjazdu z mostu Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Świderską. Kierowcy jadący tunelem nie są w stanie dojrzeć rowerzystów, którzy rozpędzeni z górki muszą gwałtownie hamować przed skrzyżowaniem i również nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Podniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego uspokoi ruch bez tworzenia zatorów. Warunkiem realizacji projektu jest uzgodnienie projektu organizacji ruchu z Inżynierem Ruchu.